Lin wikala ku China waambile’mba, “Baibolo ke buku wayukanyikwa ku bantu bavula. Nangwa byonkabyo, bena China kechi bamuyuka ne, kabiji kechi wibakwasha ne.”

Amit wikala ku India waambile’mba, “Nkankalwa kumvwisha mabuku azhila a mu bupopweshi bwami bwa Bahindu. Pano nakonsha kumvwisha byepi Baibolo Wazhila?”

Yumiko wikala ku Japan waambile’mba, “Nanemeka Baibolo kuba’mba buku wa kala kabiji ñumvwa’mba bantu bamupota bingi. Pano bino, amiwa nkyangye kumumonapo.”

Bantu bavula mwaya ntanda banemeka bingi Baibolo. Pano bino, bayukakotu bicheche biji mu Baibolo. Ne bantutu bavula bekala mu Asia nabo kyo kimotu. Nangwatu mu byalo byavula muji Baibolo namo bicheche byo bayukako.

Mwakonsha kwishikisha’mba, ‘Mambo ka o nafwainwa kukebesha kumvwisha byaamba Baibolo?’ Kumvwisha byaamba uno buku wazhila kwakonsha kwimukwasha kuyuka bino:

  • Sekelai mu bintu byonka byo muji nabyo

  • Yukai mwa kubila na makatazho a mu kisemi

  • Yukai mwa kubila na bijikila

  • Koseshai bulunda bwenu

  • Ingijishainga bulongo mali

Akimonai byaubile Yoshiko wa ku Japan. Kechi wayukile biji mu Baibolo ne, aye wafuukwilepo kumutanga. Wamwenejilemo ka? Waambile’mba, “Baibolo wankwasha kwikala bwikalo bwawama ne kuyuka bintu biji kulutwe, kabiji nayuka byavula.” Amit ye twaambapo kala wifuukwijilepo kutanga Baibolo. Waambile’mba, “Nakuminye bingi kutaana’mba mu Baibolo muji mafunde akonsha kukwasha muntu yense.”

Baibolo wakwasha bantu bavula bingi. Itangilai anweba bene mumone byo akonsha kwimukwasha.