“MAMBO ka o byamwekela kwi amiwa? Mambo ka Lesa o alekela kuba’mba bino bintu bimmwekele?” Ano o mepuzho akatezhenga Sidnei wa myaka 24 wikala mu Brazil. Byo atainwe mu mapuso a pa mema, waikele kilema waendelangatu pa kakinga ka bilema.

Buyanji bwiya na mambo a kutanwa mu mapuso, kukolwa, kufwisha muntu ye twatemwa, bya malwa biyakotu bine nangwa nkondo, byakonsha kulengela muntu kupamo Lesa mambo. Akino kimweka. Mushakulu aye Yoba wapichile mu bya malwa byavula bingi. Kwa kubula kuyuka wapelemo Lesa mambo, byo aambile’mba: “Nemwita namba munkwashe, bino kechi mungitaba ne; umvwe naimana, muntalatu. Mwaaluka ke washinta kwi amiwa; mwankozha na bulume bonse bwa kuboko kwenu.”—Yoba 30:20, 21.

Yoba kechi wayukile kwafuminenga bya malwa ne ene mambo o byamumwekejile nangwa o bebiswishishe ne. Kyawama bingi kuba’mba Baibolo wamwesha ene mambo bya malwa o bimwekela ne byo twafwainwa kuba inge bitufikila.

NANCHI LESA WAKEBELENGA’MBA BANTU BAYANDENGA NYI?

Baibolo waamba pe Lesa amba: “Mingilo yanji yalumbuluka, mambo mashinda anji onse aoloka. Ye Lesa wa kishinka ubula kuba byatama; aye waoloka kabiji uba byaoloka.” (Mpitulukilo ya mu Mizhilo 32:4) Byo aji bino, nanchi kyayilamo kulanguluka’mba Lesa “waoloka kabiji uba byaoloka” wakonsha kukeba’mba bantu bayandenga nangwa kwingijisha bya malwa kwibakambwilamo nangwa’mba bafunjileko nyi?

Bino Baibolo witubuula’mba: “Umvwe muntu waesekwa kange ambe’mba: ‘Lesa ye wangeseka ne.’ Mambo kafwako muntu nangwa umo wakonsha kweseka Lesa na bintu byatama ne, kabiji naye kechi weseka muntu nangwa umo ne.” (Yakoba 1:13) Kabiji tufunda mu Baibolo kuba’mba Lesa walengele bantu baoloka. Wapele bantu batanshi ba Adama ne Evwa muzhi wawama, bintu byonse byo bakebelenga ne mwingilo wawama wa kwingila. Lesa wibambijile’mba: “Semainga ne kusemununa, muyuzhe ntanda ne kwiijima.” Adama ne Evwa kechi bafwainwe kupamo Lesa mambo ne.—Ntendekelo 1:28.

Lelo jino, bwikalo bwatama bingi. Kufumatu ne kala, bantu babena kuyanda bingi. Akino kya kine, kwesakana na byambo bya kuba’mba: “Bilengwa byonse bibena kubinza ne kumvwa misongo kufikatu ne lelo.” (Loma 8:22) Ki ka kyalengela?

MAMBO KA BANTU O BABENA KUYANJILA?

Pa kuba’mba tumvwishe kyo tuyanjila, twafwainwa patanshi kuvuluka buyanji byo bwatendekele. Byo bebajimbaikile kwi malaika wasatukile, utelwa’mba Satana Diabola, Adama ne Evwa bakaine kulondela mizhilo ya Lesa ya kyawama ne kyatama yaimenejilengako mukambizho wa kubula kuja ku “kichi kya kuyuka byawama ne byatama.” Diabola waambijile Evwa amba kechi ukafwa ne, inge wakana kumvwina Lesa, kwamba bino kwamwesheshenga’mba wapelengamo Lesa mambo amba wa bubela. Kabiji Satana wapelengamo Lesa mambo amba kechi ukeba bantu banji kwifuukwila kyawama ne kyatama ne. (Ntendekelo 2:17; 3:1-6) Satana walumbulwilenga’mba bantu bakonsha kwikala bulongo kwa kubula kwibatangijila kwi Lesa. Abino byonse byo aambile byalengejile kukeba kuyuka kintu kyanema kya kuba’mba, nanchi Lesa wafikilamo kulama bantu bulongo nyi?

Diabola wakolomwene ne mambo akwabo. Wazhachishenga bantu kuba’mba babena kwingijila Lesa na mambo a bintu byo ebapa. Diabola waambijile Lesa pe Yoba muntu wa kishinka amba: “Nanchi anweba kechi mwamuzhokolosha na luvimba ne kumuzhikijila aye, nzubo yanji ne bintu byonse byo aji nabyo nenyi? . . . Bino umvwe mutanyike kuboko kwenu ne konauna bintu byonse byo aji nabyo, aye kine ukemwambila mwenga.” (Yoba 1:10, 11) Nangwa kya kuba Satana waambilenga pe Yoba, walumbulwilenga’mba bantu bonse babena kwingijila Lesa na mambo a bintu byo ebapa.

BYAUBA LESA PA KUPWISHA ANO MAMBO

Ñanyi jishinda jawama kupwishishamo ano mambo onse o akolomwene? Lesa wayuka bintu byonse, wayuka jishinda jawama ja kwiapwishishamo, jiketulengela kubula kulefulwa. (Loma 11:33) Aye waswishishe bantu kwitangijilanga abo bene pa kimye  kicheche kuba’mba bayuke wafikilamo kulama bantu bulongo.

Bintu byatama bibena kumweka mu ntanda lelo jino bibena kumwesha’mba bukalama bwa bantu bwakankalwa. Makafulumende a bantu kechi akankalwatu kuleta mutende, kuzhikijila bantu ne kwibalengela kwikala na lusekelo ne, bino aonauna bingi ntanda. Akino kyakosesha kishinka kiji mu Baibolo kyaamba’mba: “Muntu mwine kechi uji na luusa lwa kwitangijila mu jishinda jo afwainwa kuyamo ne.” (Yelemiya 10:23) Bukalama bwa Lesa bo bonkatu bwakonsha kulengela bantu kwikala mu mutende, na lusekelo ne kwikala na bintu byo bakeba, mambo Lesa byo byo akebelenga.—Isaya 45:18.

Pano Lesa ukafikizha byepi kyaswa muchima wanji ku bantu? Vulukai’mba Yesu wafunjishe baana banji ba bwanga kulomba’mba: “Bufumu bwenu bwiye. Kyaswa muchima wenu kyubiwe pano pa ntanda, byonka byo kibena kubiwa mwiulu.” (Mateo 6:10) Ibyo, mu kimye kyafwainwa Lesa ukengijisha Bufumu bwanji kufumyapo bintu byonse byatama. (Danyela 2:44) Buyanji, bikola ne lufu kechi bikekalako jibiji ne. Baibolo waamba pa bayanji amba, Lesa “ukapokolola muyanji ukeba bukwasho.” (Salamo 72:12-14) Kabiji Baibolo waamba pa bantu bakolwa amba: “Kafwako muntu nangwa umo ukekala mu kyalo ukamba’mba: ‘Nakolwa ne.’” (Isaya 33:24) Yesu waambile pa bantu bafwa baji mu kivuluko kya Lesa amba: “Kimye kibena kwiya aba bonse baji mu bilende kyo bakomvwa jiwi janji ne kufumamo.” (Yoano 5:28, 29) Ino milaye yawama bingi!

Kuketekela mu milaye ya Lesa kwitukwasha kubula kumupamo mambo

KUBULA KUSWISHA KINTU KWIMULEFULA

Byo papichile myaka 17 kufuma po atainwe mu mapuso, Sidnei ye twaambapo mu kino kibaaba, waambile’mba: “Kechi napelemo Yehoba Lesa mambo pa mapuso ne, pano bino patanshi namupelemo mambo. Bimye bimo ngikala bingi na bulanda kabiji inge namona byo nalemana njila bingi. Nangwa byonkabyo, kufunda Baibolo kwankwasha kuyuka’mba Lesa kechi ye walengejile kuba’mba ntanwe mu mapuso ne. Baibolo waamba’mba, ‘bimye ne bintu bya kubula kuketekela, bitumwekela atweba bonse.’ Kulomba kwi Yehoba ne kutanga Binembelo byaamba pa lukatazho lo nji nalo, kundengela kuchinchika ne kutwajijila kwikala na lusekelo.”—Musapwishi 9:11; Salamo 145:18; 2 Kolinda 4:8, 9, 16.

Kuyuka ene mambo o aswishisha buyanji ne byo akebufumyapo, kitukwasha kuchinchika ne kubula kupamo Lesa mambo. Twaswa kuba’mba Lesa “ye ufweta aba bamukebesha.” Kafwako muntu nangwa umo waketekela mwi aye ne Mwananji ye bakalengesha bumvu ne.—Bahebelu 11:6; Loma 10:11.