Nanchi kubula maana kulanguluka’mba bantu bafwa bakekala na bumi jibiji nyi? Mutumwa Paulo kechi byo byo alangulukilenga ne. Bamutangijile ku mupashi kunemba’mba: “Umvwe twaketekela mwi Kilishitu na mambo a buno bumi bonka, ko kuba’mba twashamwa kukila bantu bonse. Bino Kilishitu wasangwilwe mu bafu, ye mutanshi kusangulwa pa boba baponena mu tulo twa lufu.” (1 Kolinda 15:19, 20) Paulo waketekejile mu lusanguko. Lusanguko lwa kwa Yesu lo lwamulengejile kushiinwa. * (Byubilo 17:31) O ene Mambo Paulo o atongwejile Yesu amba “ye mutanshi kusangulwa,” ko kuba’mba ye wajinga mutanshi kusanguka kwikala na bumi bwa myaka ne myaka. Umvwe Yesu ye wajinga mutanshi kusanguka, ko kuba’mba kuji ne bakwabo bo bakasangula.

Yoba waambijile Lesa amba: “Mwingilo wa maboko enu mukamukebeshanga bingi.”—Yoba 14:14, 15

Kuji kishinka kikwabo kyakonsha kwimulengela kuketekela mu lusanguko. Yehoba ye Lesa wa bukine. “Lesa ubula kubepa.” (Titusa 1:2) Yehoba kechi ubepa ne, kabiji kechi ukabepapo ne. Nanchi wakonsha kulaya bantu amba ukebasangula, kabiji wabula kwibasangula nyi? Ine, kechi wakonsha kuba bino ne!

Mambo ka Yehoba o abikilako lusanguko kulutwe? Mambo a butemwe bwanji. Yoba waipwizhe’mba: “Umvwe muntu wafwa, nanchi wakonsha kwikala na bumi jibiji nyi? Mwingilo wa maboko enu mukamukebeshanga bingi.” (Yoba 14:14, 15) Yoba washiinwe kuba’mba Shanji wa mwiulu ukamusangula. Nanchi Lesa waaluka nyi? “Amiwa yami Yehoba; kechi ngaluka ne.” (Malakai 3:6) Lesa wakebesha kusangula bantu bafwa ne kwibalengela kwikala na bumi bwawama kabiji bwa lusekelo. Abino byo bikeba bansemi inge bafwisha mwana. Lupusano lujipo ke lwa kuba’mba,  Lesa uji na bulume bwa kuba kyo akeba.—Salamo 135:6.

Lufu ke kintu kyatama bingi, bino Lesa ukelufumyapo

Yehoba ukapa Mwananji bulume bwa kuletela bantu lusekelo babena kufwisha balongo ne balunda nabo. Nga Yesu umvwa byepi kusangula bantu? Saka akyangye kusangula Lazalasa, Yesu wamwene bulanda bwajinga na balunda ne banyenga yanji Lazalasa, kabiji “wajijile ne mipolo.” (Yoano 11:35) Pa kimye kikwabo, Yesu wamwene mwanamukazhi wafwilwa wa ku Naina wafwishishe mwananji umotu wa mulume. Yesu “wamubijile lusa ne kumwambila’mba: ‘Kileke kujila.’” Ponkapotu Yesu wamusangwijile mwananji. (Luka 7:13) Yesu kimukola bingi ku muchima kumona bantu baji na bulanda ne babena kufwa. Ukatemwa bingi kukwasha bantu kusangalala ne kubula kwikala na bulanda pano pa ntanda ponse!

Mwakikalapo kala na bulanda nyi? Mwakonsha kulanguluka’mba kafwako wakonsha kufumyapo lufu ne. Bino lufu lukafumapo, Lesa ukengijisha Mwananji kusangula bantu. Yukai’mba Lesa ukeba anweba kukamona byo akasangula bantu. Ubena kukeba’mba mukatambwile balongo benu ne balunda nenu bafwile. Fwanyikizhai byo mukekalanga myaka ne myaka kwa kubula kufwa!

Lionel ye baambapo mu kibaaba kyafumako, waamba’mba: “Nafunjile pa lusanguko. Patanshitu, nakikaine kabiji kechi naketekejile muntu wambuujile pa lusanguko ne. Pakuba nakebele kebele mu Baibolo ne kutaana’mba kya kine! Nkebesha bingi kukamona bankambo jibiji!”

Nanchi mukeba kuyukilapo byavula nyi? Bakamonyi ba kwa Yehoba bakatemwa bingi kwimumwesha mu Baibolo wenu kibalengela kushiinwa’mba lusanguko lukekalako kulutwe. *

^ par. 3 Bishinka bimwesha’mba Yesu bamusangwile, monai buku wa kuba’mba Baibolo—Cebo ca kwa Lesa Nelyo ca Muntu? mapa 78-86, wanembwa na Bakamonyi ba kwa Yehoba.

^ par. 9 Mona kitango 7 mu buku wa Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? wanembwa na Bakamonyi ba kwa Yehoba.