Bakamonyi ba kwa Yehoba bayukanyikwa bingi na mambo a kusapwila pa mvula bantu. Nanchi mwayuka’mba tuji ne na mutanchi wa kufunjisha bantu Baibolo ntanda yonse nyi?

Mu 2014, Bakamonyi nobe 8,000,000 baji mu byalo 240, bafunjishenga bantu Baibolo pepi na 9,500,000 pa ñondo pa ñondo. * Kine, bantu babena kufunda Baibolo ne atweba bavula kukila kibelengelo kya bantu bekala mu byalo 140!

Pa kuba’mba bengile uno mwingilo wa kufunjisha, Bakamonyi ba kwa Yehoba banemba ma Baibolo, mabuku, magazini ne mabuku akwabo alumbulula Baibolo pepi na bilyonyi umo ne kichika pa mwaka pa mwaka, mu milaka 700! Kunemba ano mabuku mu milaka yavula kwalengela bantu kufunda Baibolo mu milaka yabo.

 MIKUMBU KU MEPUZHO EPUZHA BANTU JAVULA PA MUTANCHI WETU WA KUFUNJISHA BAIBOLO

Kikala byepi pa kufunda Baibolo?

Twamba pa mitwe yapusana pusana ya mu Baibolo ne kutanga byepelo bya mu Baibolo byaamba pa yoyo mitwe. Kya kumwenako, Baibolo wakumbula mepuzho nabiji a kuba’mba: Lesa ye ñanyi? Nga Lesa uji byepi? Nanchi uji na jizhina nyi? Wikala kwepi? Nanchi twakonsha kufwenya kwipi ne aye nyi? Lukatazho lwikalapo ke kuyuka bya kutaana mikumbu mu Baibolo.

Pa kukwasha bantu kutaana mikumbu, twingijisha buku wa mapa 224 wa kuba’mba Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? * Uno buku bamunembejile kukwasha bantu kumvwisha mafunjisho atanshi a mu Baibolo. Muji mitwe yaamba pe Lesa, pe Yesu Kilishitu, pa buyanji bwa bantu, pa lusanguko, pa lulombelo ne ikwabotu yavula.

 Kwepi kabiji kimye ka kya kufunda?

Mwakonsha kufunda pa kimye ne mpunzha yo mubena kukeba.

Kufunda kulepa byepi?

Bantu bavula baswa kufunda Baibolo pa jiola jimo nangwa kukilapo mulungu ne mulungu. Bino kimye kya kufunda kyalauka alaukatu. Tukafundanga kwesakana na kimye kyo muji nakyo. Bamo bafundatu pa maminiti 10 nangwa 15 mu mulungu.

Mali anga o bapana pa kufunda?

Kufunda ne mabuku o twingijisha ke atutu. Kino kyayilamo na byaambile Yesu ku batumwa banji amba: “Mwatambwiletu kyatu, ne anweba panaitu kyatu.”—Mateo 10:8.

Lufunjisho lonse lwalepa byepi?

Kiji kwi anweba kufuukula maminiti o mukeba kufunda. Buku wa kuba’mba Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? uji na mafunjisho 19. Mwakonsha kufunda ano mafunjisho onse kwesakana na kimye kyo mwikala nakyo.

Nanchi kana naikala Kamonyi wa kwa Yehoba pa kuba’mba mfunde nyi?

Ine. Twayuka’mba muntu yense uji na luusa lwa kwifuukwila bintu byo akonsha kwitabilamo. Nangwa byonkabyo, bantu bafunda mafunjisho atanshi a mu Baibolo, bakonsha kufukulapo kwikala Bakamonyi.

 Kwepi ko nakonsha kutaana byambo bikwabo?

Keyala wa jw.org uji na byambo byavula byaamba pa bintu byo twaitabilamo ne mingilo ya Bakamonyi ba kwa Yehoba.

Nakonsha kuba byepi pa kutaana muntu wa kumfunjisha Baibolo?

  • Mwakonsha kunemba pa keyala wa www.jw.org.

  •  
  • Mwakonsha kwisamba na Kamonyi wa kwa Yehoba uji ko mwikela.

^ par. 4 Javula kwikala kufunda na muntu umo nangwa mu mabumba acheache.

^ par. 9 Wanembwa na Bakamonyi ba kwa Yehoba. Uno buku bamupulinta kukila pa mamilyonyi 230 mu milaka kukila pa 260.