Mambo ka o twafwainwa kuvulukilanga lufu lwa kwa Yesu?

Ñanyi bintu byawama bikamwenamo bantu kulutwe mu lufu lwa kwa Yesu?—Isaya 25:8; 33:24.

Lufu lwa kwa Yesu lwanema bingi kufumatu kala kufika ne lelo jino, mambo wafwile kuba’mba bantu bakekale bulongo byonkatu Lesa byo akebelenga. Muntu kechi bamulengele kuba’mba akoobenga bintu byatama, kukolwa nangwa kufwa ne. (Ntendekelo 1:31) Pano bino, bundengamambo bwatwelele pano pa ntanda na mambo a muntu mutanshi, aye Adama. Yesu wapaine bumi bwanji kuba’mba etupokolole ku bundengamambo ne lufu.—Tangai Mateo 20:28; Loma 6:23.

Lesa wamwesheshe butemwe bwanji pa kwitutumina Mwananji pano pa ntanda kuba’mba etufwile. (1 Yoano 4:9, 10) Yesu waambijile baana banji ba bwanga kuvulukanga lufu lwanji kimye kyo baikele na kijiilo kicheche po aingijishe shinkwa ne binyu. Kuba bino pa mwaka pa mwaka kumwesha’mba tusanchila Lesa ne Yesu pa byo betutemwa.—Tangai Luka 22:19, 20.

Bañanyi bafwainwa kujako shinkwa ne kutoma binyu?

Yesu byo abuujile baana banji ba bwanga kuvulukanga lufu lwanji, waambilenga pa lulayañano nangwa’mba mulaye. (Mateo 26:26-28) Kino kyalengela bantu bachechetu kukekala bamfumu ne bañanga pamo nanji mwiulu. Nangwa kya kuba bantu bavula batanwako pa kuvuluka lufu lwa kwa Yesu, bajakotu ku shinkwa ne kutoma binyu ke bonkaba baji mu luno lulayañano.—Tangai Lumwekesho 5:10.

Pa myaka yapitapo nobe 2,000, Yehoba wasala bakekala bamfumu. (Luka 12:32) Bakaya mwiulu bakepa, bakekala pano pa ntanda myaka ne myaka bavula bingi.—Tangai Lumwekesho 7:4, 9, 17.