Buku wa Encyclopædia Britannica walumbulula’mba Ishita ke “kimye bena Kilishitu kyo bavulukilamo kusanguka kwa kwa Yesu Kilishitu.” Nangwa byonkabyo, nanchi bena Kilishitu bafwainwa kuvulukanga jino juba nyi?

Pa kuba’mba muntu ataane bishinka pa kintu kimo inge kya kine nangwa ne, kyawama bingi kukebakeba bishinka. Kyo kimotu, ne atweba pa kuba’mba tuyuke umvwe bena Kilishitu bafwainwa kusekelelanga Ishita nangwa ne, kyanema bingi kukebakeba bishinka byavula byaamba pa Ishita.

Yesu kechi wakambizhepo baana banji ba bwanga kuvulukanga lusanguko lwanji ne, aye wibakambizhe kuvulukanga lufu lwanji. Mutumwa Paulo watongwele jino juba amba “Kijiilo kya Nkambo kya Mabanga.”—1 Kolinda 11:20; Luka 22:19, 20.

Kabiji buku umo wa Britannica waamba’mba, bisho byavula bantu byo boba pa kusekelela Ishita “kechi mutaanwapo bintu byaamba pa lusanguko lwa kwa Yesu ne, ko kuba’mba abino bisho byafuma ku bantu.” Buku wa The Encyclopedia of Religion waamba’mba: “Pa kusekelela Ishita bengijisha make ne tululu mu byalo byavula.” Uno yenka buku wanungapo’mba: “Kalulu bekayukile’mba ke kanyama ka lusemo bingi kabiji kemenako ku ntendekelo ya mayoo.”

Philippe Walter, shayuka wa bintu byo banembele kala, walumbulula byatendekele kino kisho kya kusekelela Ishita. Wanembele’mba, “kwalula muntu kutendeka kuya mu bupopweshi bwa bubela,” kwalengejile bantu kulondela bisho bya buntunshi byo baingijishanga kuvulukilamo “kimye kipwilamo kisalo ne kimye kitendekelamo mayoo” kyo baesakenyenga ku lusanguko lwa kwa Yesu. Walter wanungilepo’mba kino kyalengejile bantu “kutendeka kusekelela kino kisho amba kya bena Kilishitu” ne kulenga kalenda wa bubela wa kuvulukilamo jino juba.

Kukanya bantu kubula kwikala “bena Kilishitu” kwaubiwe batumwa saka bafwa kala, mambo batumwa ‘bakanyanga’ bupopweshi bwa bubela. (2 Tesalonika 2:7) Mutumwa Paulo waambile’mba byo “nkafumako,” mukafuma bantu “bakafunjishanga mafunjisho aluwankana kukeba kongola baana ba bwanga amba bebalondelenga.” (Byubilo 20:29, 30) Kabiji ku mpelo ya myaka kitota kitanshi, mutumwa Yoano wanembele’mba bantu bamo baongwelenga bena Kilishitu. (1 Yoano 2:18, 26) Batumwa byo bafwile, kyalengejile bantu kutendeka kulondela bisho bya bantu babulanga kupopwela Lesa.

“Kechi mwikase kikonkoji kimo na babula kwitabila ne.”—2 Kolinda 6:14.

Bantu bamo bakonsha kulanguluka’mba kulondela bisho bimo bya Ishita kechi kwatama ne, kabiji bamba’mba kuba bino kwakwashishe “bantu babula kupopwela Lesa” kumvwisha mwatala lusanguko lwa kwa Yesu. Pano bino, Paulo kechi waswishishe bantu kuba bino ne. Nangwa kya kuba Paulo wamwenenga bisho byavula byaubanga bantu kimye kyo apichilenga mu Bufumu bwa bena Loma, aye kechi waingijishepo bino bisho byabo pa kuba’mba akwashe bantu kumvwisha byavula pe Yesu ne. Pakuba aye wajimwineko bena Kilishitu amba: “Kechi mwikase kikonkoji kimo na babula kwitabila ne. Nanchi bololoke ne bubi byendela pamo nyi? Nangwa kyeya ne mfishi byumvwañana nyi? ‘Onkao mambo, lupukaimo mwi abo ne kwabana nabo,’ byo byaamba Yehoba, ‘kabiji kange mukwate ku kintu kya muzhilo ne.’”—2 Kolinda 6:14, 17.

Ñanyi bishinka bicheche byo twisambapo? Twayuka kuba’mba bena Kilishitu kechi bafwainwa kusekelelanga Ishita ne.