Smita, *mwanamukazhi wa myaka 35 wikala mu Dhaka, Bangladesh, wayukanyikilwe kuba’mba wajinga muntu wakifyele bingi kabiji watemwa bantu. Wayukanyikilwe kuba’mba wajinga mwanamukazhi waingilanga bingi kabiji wakebanga kukwasha bantu bintu byo afunjile pe Lesa. Balongo banji ne bantutu bakwabo bakuminye bingi byo akolelwe kikola kya kubazhimukilatu ne kufwa mu mulungutu umo.

James ne mukazhanji bajinga na myaka ya mu ma 30 nabo bajinga na byubilo byawama byonka byajingapo ne Smita. Byo kyafikile kimye kya milemba, bayile na kufwakashisha balunda nabo ku Muzhika wa Kitulu kya United States. Kechi babwele mu New York mo baikalanga ne. Kimye kyo bayile, betaine mu mapuso a pa mukwakwa, balunda nabo ne bakwabo mo baingijilanga nkito kibatamijile bingi.

Mubena kwimwena byatama byavula bibena kumweka lelo jino. Makondo abena kulengela bantutu ne bashilikale kufwa. Bumbanzhi bulengela bantu babula mambo kuyanjilamo. Mapuso, bikola ne bya malwa biponakotu bine bifikilatu bantu bonse. Misalululo ne nshiji byakumbanatu ntanda yonse. Kampepo ne anweba bino bintu bya kimumwekelapo kala.

Na mambo a bino, twafwainwa kushikisha amba:

  • Mambo ka bintu byatama o bimwekela ku bantu bawama?

  • Nanchi twafwainwa kupamo Lesa mambo pa bino bibena kubiwa nyi?

  • Nanchi bya malwa biyakotu abyo bine nyi, inyi bantu bo balengela?

  • Nanchi bintu byaubile muntu mu bwikalo byo bilengela kuyanda nyi?

  • Umvwe kya kuba Lesa wa bulume bonse ko aji, mambo ka o abujila kuzhikijila bantu bawama ku bino bintu?

  • Nanchi kukekalapo kimye kyo kukabula bubi ne buyanji mu ntanda nyi?

Pa kuba’mba tukumbule ano mepuzho, kuji bintu bibiji byo twafwainwa kuyuka: Mambo ka bintu byatama o bimwekela kabiji Lesa ukobapo byepi?

^ par. 3 Mazhina apimpulwa.