Mu moba a kwa Yesu, bapananga byepi bupe pa nzubo ya Lesa?

Kilambwilo kya mali mu nzubo ya Lesa kyajinga mu Lubanza wa Banabakazhi. Buku wa The Temple—Its Ministry and Services waamba’mba: “Babikile bilambwilo nangwa amba ‘matolompita’ kuzhokoloka bukonde kulubumbulu byajinga 13 mo batayanga bupe.”

Bino bilambwilo bebitelanga amba matolompita mambo byajinga byanyiñana kwiulu, kunshi byajinga byabaya. Pa kilambwilo kyonse banembelepo bupe bo bafwainwa kubikamo, kabiji ne mali o babikangamo beengijishanga kwesakana na yoyo nkebelo. Yesu wajinga mu Lubanza wa Banabakazhi kimye kyo amwene bantu bavula kubikakotu ne mwanamukazhi wafwijilwe na kutayamo bupe.—Luka 21:1, 2.

Bilambwilo bibiji byajinga bya musonko wa mu nzubo ya Lesa, kimo kya yenkao mwaka ne kikwabo kya wafumako. Kutendekela pa kya 3 kufika pa kya 7 babikangamo bupe bwa tutela, ngalamwe, mapulanga, byakufutumuna ne bipe bya ngolode. Umvwe wapana bupe bwakila pa bubena kukebewa, wafwainwa kubika bupe bwasubukapo mu kilambwilo kikwabo. Kilambwilo kya 8 babikangamo bupe bwa mali ashalangapo a milambo ya bubi. Kya 9 kufika ku 12, mwaikalanga mali ashalangapo ku milambo ya mambo, kufuma ku milambo ya bañonyi, milambo ya Banazili ne ku milambo ya bambumba. Kya 13, kyajinga kya bupe bwa kwitemenwa.

Nanchi byanembele Luka byajinga bya kine nyi?

Luka wanembele Mambo Awama mu jizhina janji ne Byubilo bya Batumwa. Luka waamba’mba “napesapesa bino bintu byonse,” pano bino bashayuka bakana byambo byo anembele. (Luka 1:3) Pano byo anembele byaikala byepi bya kine?

Luka wanembele pa bintu bya mpito byo twafwainwa kupesapesa ne kwibitana. Kyakumwenako, waamba pa bifulo bya binemanga bya bena Loma nabiji banchibamambo mu Filipai; bakulumpe ba mu mizhi ba mu Tesalonika; ne batangijilanga balongo, mu Efisesa. (Byubilo 16:20, 17:6; 19:31) Luka watela Heloda Antipasa amba mfumu nangwa kalama wa nkambi, ne Sergio Paulus amba mukulumpe wa kyalo kya Kipilusa.—Byubilo 13:1.

Luka byo atongola mazhina byonka byo aji, kisangajika bingi mambo kimye kyapimpwilwe nyaunda ya bena Loma ne ntelelo ya mazhina yapimpwilwe. Nembi wa Baibolo aye Bruce Metzger waambile’mba “mazhina anembwa mu Byubilo a kine kwesakana na mapunzha atongolwa ne kimye.” Shayuka aye William Ramsay watela Luka amba “ke Nembi wa bya mpito monka mo byalondenkena.”