Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

KYAMBA KYA USOPA—KYA KUFUNDAMO Mulombola 2014

Uno magazini waamba pa byo twakonsha kwikala na lwitabilo byonka byajinga Mosesa. Yehoba umona byepi mwingilo wa kulama kisemi kabiji witukwasha byepi kwingila uno mwingilo?

Londelainga lwitabilo lwa kwa Mosesa

Lwitabilo lwalengejile byepi Mosesa kukana bya kusakasaka bya mubiji ne kunemeka mingilo yo bamupele? Mambo ka Mosesa o atajilangatu ku mfweto yo akafwetwa?

Nanchi Mumona “Awa Ubula Kumweka” Nyi?

Kwikala na lwitabilo mwi Lesa kwakwashishe byepi Mosesa kubula kwikala na moyo wa kuchiina bantu, kabiji kwamukwashishe byepi kuketekela mu milaye ya Lesa? Koseshai lwitabilo lwenu pa kuba’mba mumonenga Yehoba ku­ba’mba ko aji kabiji ubekebesha kwimukwasha.

JISHIMIKILA JA BWIKALO

Kwamfikizha Mwingilo wa Kimye Kyonse

Ba Robert Wallen baingila myaka 64 mu mwingilo wa kimye kyonse, tangai muyuke ene mambo o baambi­la’mba bamwenamo bintu byavula bingi.

Kafwako Muntu Wakonsha Kwingijila Bankambo Babiji Ne

Bamo baya na kwingijila mu byalo bingi pa ku­ba’mba bafolenga mali avula. Kwikala kwalepa na kisemi kulengela baana ne masongola, ne bulunda bwenu ne Lesa kwikala byepi?

Kosai—Yehoba ye Nkwasho Wenu!

Nsemi umo wamulume wawamishe byepi bulunda na kisemi kyanji bo aonawine na mambo kuya na kwingijila kwalepa? Yehoba wamukwashishe byepi kulama kisemi kyanji, bukomo bwa kyalo byo bwatamine

Nanchi Mumusanchila Yehoba pa byo Emulama Nyi?

Tangai muyuke mashinda atanu Lesa mo etulamina ne byo tumwenamo mu byo etuta muchima pa muntu pa muntu.

Nanchi Mwayuka Nyi?

Mu moba anembejilwemo Baibolo, muntu kutabula kivwalo kyanji mwine nangwa kwikitabula pa kyaji kwatajile mu ka?