Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

KYAMBA KYA USOPA—KYA KUFUNDAMO Kakubokache 2014

Kino Kyamba kya Usopa kyalumbulula kuba’mba Yehoba mfumu kimye kyonse. Kisa kubaisha ne lusanchilo lwetu pa Bufumu bwa Bumesiasa ne pa byo bwauba.

Bepaine na Muchima Yense ku—Muzhika wa Africa

Ki ka kyalengejile bena Europe kuya ku Muzhika wa Africa, kabiji bamwenamo ka?

Popwelainga Yehoba, Mfumu wa Myaka

Kufunda pe Yehoba byo oba bintu nobe Shetu ne pa biji bukalama bwanji kusakwimulengela kufwenya kwipi ne aye.

Myaka 100 Yalama Yesu—Imukunza Byepi?

Twakonsha kumwenamo byepi mu bukalama bwa Bufumu? Tangai muyuke Yesu byo aingijishe Bufumu bwa Bumesiasa pa kuwamisha, kufunjisha ne kukwatankanya bantu ba Lesa bakishinka pano pa ntanda.

Kufuukula Bintu Bulongo mu Moba a Bwanyike

Bena Kilishitu bakyanyike bavula bepana bekala bingi na lusekelo inge bakwasha bantu. Mwakonsha kuba byepi pa ku­ba’mba ne anweba mwingileko pakatampe mu mwingilo wa Yehoba?

Kwingijila Yehoba Moba Atama sa Akyangye Kufika

Ñanyi mashuko aji na bena Kilishitu bakikulumpe o bakonsha kwingijilamo pakatampe mu mwingilo?

“Bufumu Bwenu Bufike”—Bukafika Ñanyi Kimye?

Mambo ka o twafwainwa kushiinwa kuba’mba Mfumu watongolwa na Lesa katatakatu akobepo kimo pa kuba’mba kyaswa muchima wa Lesa kikobiwe pano pa ntanda ponse?

Kyo Nafuukwilepo Saka Nkiji Mwanyike

Nsongwalume wa ku Columbus, ku Ohio, mu U.S.A. wasajilepo kufunda ki Cambodia. Mambo ka? Kino kyo afuukwilepo kyamukwashishe byepi kulutwe?