KIPANGWA kiji na musombelo wa kifufya kitelwa’mba Pollia condensata kitanwa mu Africa ke kipangwa kiji na musombelo wa kifufya wakema bingi kukila bipangwa bikwabo. Nangwa byonkabyo, kino kipangwa inge mwikichiba kechi kiji na musombelo wa kifufya mukachi ne. Ki ka kilengela’mba kino kipangwa kikale na uno musombelo pangye?

Langulukai pa kino: Maselo aji mu kino kipangwa kitelwa’mba berry aji na tubintu tuji nobe tumizhazhi mukachi twatanchikwa nobe mankishi aji mu kibiliki. Tuno tumizhazhi twatanchikwa mu bipungu bipungu, bipungu bimo bya tuno tumizhazhi byaikela mukachi kabiji kino kilengela tuno tumizhazhi kwipomba na tuji peulu. Tuno tumizhazhi kechi tuji na musombelo wa kifufya ne. Kilengela uno musombelo ke byatanchikwa tuno tumizhazhi. Nangwa kya kuba kino kipangwa kechi kiji na uno musombelo wa kifufya mukachi ne, bino byatanchikwa tumizhazhi mukachi kyo kilengela uno musombelo ubekauka. Kino kipangwa inge mwaimena mu kabeya, kimwesha misombelo yapusana pusana, kilengela bino ke byatanchikwa tuno tumizhazhi tuji mukachi. Bino inge mwafwenya pepi, misombelo ya kino kipangwa kechi imwekesha ne.

Bipangwa bya Pollia berries kechi biji na musombelo wa kifufya mukachi ne. Nangwa byonkabyo, bitwajijila kwikala na musombelo wabyo nangwatu inge byapona ku kichi. Bipangwa bimo byo batolele myaka ya kala ne luno bimwekatu nobe popo byapona ku kichi. Kino kipangwa kechi kiji na muleele mukatampe ne, kijitu na tumileele tucheche twavula mukachi kabiji kiji na bwema bulengela tuñonyi kwiya na kuja kino kipangwa.

Bashayuka ba bya sayansi bataana kuba’mba ku kino kipangwa kya Pollia berry bakonsha kulengako bintu bibula kuchuchuka nangwa kulenga bipepala bibula kwaluka musombelo.

Mwalangulukapo’mba Ka? Nanchi kipangwa kiji na musombelo wa kifufya kitelwa’mba Pollia Berry kyaishilekotu nyi, inyi bekilengele?