SPAIN Mu kino kyalo muji bingi bantu bavula ne bintutu bikwabo byavula bingi. Mu Spain bajima bingi wichi, mañanzañanza ne maolivi. Ku bulenge bwa kino kyalo, kuji mukola walepa makilomita 14 waabanya kyalo kya Spain ne Africa.

Ku kabeta ka ku bulenge muzhika bwa kino kyalo, ko kwaishijile bena Fenesya, Bangiliki ne bantu bafumine ku kyalo kya Tunisia. Bena Loma byo baishile mu kitota kya busatu, batumbile mpunzha yo bashinjile amba Hispania. Balondejilepo kwikala mu ino mpunzha ke bena Visigoth ne bena Mozilemu. Byo baishile mu kino kyalo kechi baubanga bya kisho kyabo ne.

Katataka papo bantu kukila pa 68 milyonyi bayile na kufwakasha mu kyalo kya Spain. Bantu bavula  beya na kumona bisama juba, mapunzha kwa kukayila ku mikola kuji busenga, bintu byo balenga, bya kishakulu, ne bishimikwa bikatampe bijimo. Bantu bavula beya na kumona kajo ko baja mu kyalo kya Spain. Kajo ka mumema, nyama ya mukooko, kajo ko bavwangakanya na kajo kakwabo, bishu bibishi ne bishu byo bateka na manyi afuma ku maolivi. Kajo ko batela’mba Spanish omelets, paella ne tapas, kayukanyikwa bingi mwaya ntanda.

Kajo ka Mariscada

Babena kuzha flamenco

Bena Spain bakasuluka bingi. Bavula mu kino kyalo Bakatolika nangwa kya kuba kechi baya ku chechi ne. Mu myaka ya kulutwe kuno bantu bafuma mu Africa, ku Asia ne ku Latin America baiya na kwikala mu kyalo kya Spain. Bano bantu batemwa bingi kubuulako bakwabo byo baitabilamo ne bisho byabo. Bakamonyi ba kwa Yehoba besamba bingi nabo, kabiji bebafunjisha Baibolo pa mitwe yapusana pusana.

Mu 2015, Bakamonyi kukila pa 10,500, bepaine kushimika nangwa kuwamisha Mazubo a Bufumu 70. Bakulumpe ba mukafulumende bapaine mpunzha pa kushimikila ano mazubo. Pa kuba’mba bakwashe bantu bafuma mu byalo bingi, Bakamonyi ba kwa Yehoba bapwila mu milaka 30 kununga pa mulaka mwine wa Kisipanishi. Mu 2016, bantu kukila pa 186,000, batainweko ku kivuluko kya lufu lwa kwa Yesu Kilishitu.