Nanchi muji na bulanda na mambo a kuba mulongo wenu wafwa nyi? Inge ibyo, mwakonsha kuba byepi? Monai Baibolo byo yakwashishe banyike basatu bajinga na luno lukatazho.

JISHIMIKILA JA BA DAMI

Dami

Kimye kitanshi kechi kyankolele ku muchima ne. Bino ba tata kikola byo kyabayile, bamama bakebele motoka ya kwibatwajilamo ku kipatela. Ne luno nkivuluka byo kyajinga pa kwibasenda. Jino jo jajinga juba japeleleko kumona batata. Byo papichile moba asatu, batata bafwile na kikola kivimbisha mishipeshipe ya ku muchima kimye kyo najinga na myaka itanu na uno.

Pa myaka yavula nepangamo mambo pa lufu lwa ba tata. Ne luno mvuluka bamanase byo baishile na kwibasenda. Neipuzha mepuzho a kuba’mba: ‘Mambo ka o nabujile kwimena pepi na ko bajinga? Mambo ka o nabujile kubapo bimo?’ Byo mmona bakulumpe bakolwa kolwa, neipuzha’mba, mambo ka o baikela na bumi, batata saka bafwa? Bino bamama bankwashishe byo baambile pa byo nalangulukanga. Byo tuji Bakamonyi ba kwa Yehoba balongo ne banyenga betutundaikanga bingi.

Bantu bamo balanguluka’mba, wakonshatu kumvwa bulanda kimye kyamweka kintu kyatama, bino inge papita kimye bulanda bupwa, pano bino kechi byo byo kyajinga kwi amiwa ne. Byo nakijingatu mwanyike kechi naumvwinepo bulanda ne, bino bulanda bwakijilemo byo nakomeneko.

Anweba banyike mwafwisha bansemi yenu, “Bulaiko bantu bintu byo mubena kupitamo. Inge mwauba bino, mukazhikijila bumi bwenu.”

Kyankolele bingi ku muchima byo nayukile’mba batata bafwa. Bino mulaye uji pa Lumwekesho 21:4, wa kuba’mba Lesa “ukashimuna mipolo yonse ku meso [etu], ne lufu, mabingo, kujila ne misongo kechi bikekalako jibiji ne. Bintu bya kala byapichijila,” untekenesha bingi.

JISHIMIKILA JA BA DERRICK

Derrick

Bintu bimo byo mvuluka javula pa batata ke byo twayanga na kuloba masabi ne kwikala mu mitumba. Batemenwe bingi mitumba.

Batata bajinga na kikola kya muchima pa myaka yavula; mvuluka byo nayanga na kwibamona mu kipatela byo najinga mwanyike. Pano bino kechi nayukile kuba’mba kikola kyabayile ne. Batata bafwile na kikola kya muchima byo najinga na myaka itanu na ina.

Byo bafwile, najijile bingi. Nakankelwenga kupema bulongo, kabiji kechi nakebelenga kwamba na muntu ne. Mu bwikalo bwami nkyangye kumvwapo byo naumvwine pa lufu lwa batata ne, kabiji pa kyokya kimye, kechi nakebanga kuba kiji kyonse ne. Bakwetu mo twayilanga ku chechi bantele bingi muchima kimye kitanshi, pano bino mu kuya kwa kimye balekele. Bantu bamo baambanga’mba,  “kimye kya kufwa batata kyafikile” ne kuba’mba, “Lesa ye wibeta” ne kuba’mba “Baya mwiulu.” Byo baambanga kechi byamfikile pa muchima ne, nangwa kya kuba kechi nayukile byaamba Baibolo pa bino bintu ne.

Bamama bo batendekejilepo kufunda Baibolo na Bakamonyi ba kwa Yehoba. Byo papichile kimye, amiwa ne bakolojami twatendekele kufunda Baibolo. Twafunjile biji bantu bafwa ne Lesa byo alaya kwibasangula. (Yoano 5:28, 29) Kinembelo kya Isaya 41:10 kyankwashishe bingi. Pa kino kinembelo Lesa waamba’mba: “Kange uchine ne, mambo amiwa nji ne obewa. Kange wakamwe ne, mambo amiwa yami Lesa wobe. Amiwa nkakukosesha ne kukukwasha.” Kuyuka kuba’mba Yehoba wajinga ne amiwa kimye kyo najinga na bulanda kwantundaikile bingi. Kabiji ne ano moba kuyuka bino, kuntundaika bingi.

JISHIMIKILA JA BA JEANNIE

Jeannie

Byo najinga na myaka itanu na ibiji, bamama bafwile na kansa. Jino juba jamwekelengatu nobe mbena kulota. Mvuluka ne kuba’mba byo bafwile, bankambo bajingapo. Kabiji bonse bamwekelengatu nobe kafwako ne kyamweka ne. Kabiji mvuluka ne kuba’mba pa joja juba twabelejiletu make. Natendekele kwikala na milanguluko yavula bingi.

Pa kyokya kimye ne mu myaka yalondejilepo, namwene’mba nafwainwe kuchinchika ne kulama bulongo nkasami wamukazhi. Onkao mambo kechi namweshanga’mba nji na bulanda ne. Nangwatu nebepekezhanga nobe kechi nji na bulanda ne, bino nayukile’mba kuba bino kechi kyawama ne.

Kimye kyafwile bamama, Bakamonyi ba kwa Yehoba mu kipwilo mo twayanga betukwashishe bingi. Nangwa kya kuba popo twatendekeletu kuya ku Nzubo ya Bufumu, bakwetu ba mu lwitabilo betukwashishe bingi ubatu nobe bajinga kisemi kyetu. Mwaka umo wapwiletu kwakubula kutekapo kajo, mambo balongo ne banyenga betupanga kajo pa juba pa juba.

Mvuluka bingi kinembelo kya Salamo 25:16, 17. Pa kino kinembelo nyimbi wa masalamo waambijile Lesa amba: “Alulukilai kwi amiwa ne kungubila lusa, mambo njitu bunke kwa kubula wa kunkwasha. Bijikila bya mu muchima wami byamvujila; Nkasululai ku bulanda bwami.” Kintundaika bingi kuyuka kuba’mba Lesa kechi witusha bunke inge tubena kupita mu makatazho ne. Kufunda Baibolo kwankwasha kutwajijila kulanguluka pa bintu byawama nabiji mulaye wa mu Baibolo wa lusanguko. Nji na luketekelo lwa kukamonañana na bamama kimye kyo bakekala na butuntulu bwa mubiji bwawama mu paladisa pano pa ntanda.—2 Petelo 3:13.

Nanchi mubena kukeba kuyuka Baibolo byo itekenesha bantu baji na bulanda nyi? Kopololai kyatutu buku wa mu Kibemba wa kuba’mba “Ilyo Untu Watemwa Afwa.” Yai pa www.jw.org/bem, ne kuchinta po banemba’mba IMPAPULO > IFITABO NA MA BROSHUWA.