Nanchi Lesa ukumbula milombelo yonse nyi?

NANCHI MWAKONSHA KWAMBA’MBA UKUMBULA MILOMBELO YA . . .

  • Bantu bonse nyi?

  • Bantu bamo nyi?

  • Inyi kafwako bo akumbula?

BYAMBA BAIBOLO

“Yehoba uji kwipi na bonse . . . bamwita mu bukine.”—Salamo 145:18.

ÑANYI BINTU BIKWABO BYO TUFUNDA MU BAIBOLO?

  • Lesa kechi ukumbula milombelo ya bantu bamusatukila ne. (Isaya 1:15) Nangwa byonkabyo, bakonsha “kwikala na bulunda bwawama” ne aye inge baleka byubilo byabo byatama.—Isaya 1:18.

  • Pa kuba’mba Lesa akumbule milombelo yetu, twafwainwa kubanga byaamba Baibolo. —1 Yoano 5:14.

Nanchi pa kulomba twafwainwa kwikala nangwa kwimana nyi?

BANTU BAMO BAITABILA’MBA bafwainwa kufukama, kukunyika mutwe nangwa kwikwata maboko kimye kyo babena kulomba. Mwalangulukapo’mba ka?

BYAMBA BAIBOLO

Lesa wakumbwile milombelo ya bantu balombelenga saka ‘baikala panshi’ nangwa saka ‘baimana’ nangwatu boba ‘balaajile kinkuvumene’ ne ya boba “bafukamine.” (1 Byambo bya Moba 17:16; 2 Byambo bya Moba 30:27; Ezela 10:1; Byubilo 9:40) Kechi ukeba’mba kanatu twafukama nangwa twakunyika mutwe pa kulomba ne.

ÑANYI BINTU BIKWABO BYO TUFUNDA MU BAIBOLO?