KWAJINGA misambo yanema bingi mu Yelusalema. Mfumu Davida waichile babinemanga, babitumbafumu ne babilobo. Baumvwine bingi bulongo pa kumvwa byambo byaambile Davida. Yehoba wakambizhe mwana wa kwa Davida aye Solomone kushimika kishimikwa kikatampe kya kupopwelamo Lesa wa kine. Uno mfumu wa bena Isalela bamumwesheshe ku mupashi wa Lesa mutanchi wa bikekala kino kishimikwa kabiji naye wapaine uno mutanchi kwi Solomone. Davida waambile’mba: “Mwingilo wabaya, mambo kechi nzubo ya muntu ne, bino ke ya Yehoba Lesa.”—1 Moba 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Kabiji Davida waipwizhe’mba: “Ñanyi wipana lelo jino kupa Yehoba bupe?” (1 Moba 29:5) Inge mwajingako, inge mwaubile byepi? Nanchi inge mwapaineko bupe ku uno mwingilo wabayile nyi? Bena Isalela bapaine. “Basangalele bingi pa kupana ino milambo ya kwifuukwila, mambo bapainenga milambo ya kwifuukwila kwi Yehoba na muchima yense.”—1 Moba 29:9.

Byo papichile myaka, Yehoba wabikileko lunengezho lwanema kukila nzubo ya Lesa. Wabikileko nzubo ya Lesa ya ku mupashi, ko kuba’mba lunengezho lulengela bantu kumupopwela kupichila mu kitapisho kya kwa Yesu. (Hebe. 9:11, 12) Yehoba ubena kukwasha byepi bantu kupwana ne aye lelo jino? Ke kupichila mu mwingilo wa kufunjisha bantu kwikala ke baana ba bwanga. (Mat. 28:19, 20) Kyafumamo, bantu bavula bingi babena kufunda Baibolo, kabiji baana ba bwanga bavula babena kubatizhiwa ne bipwilo byavula bibena kulengwa.

Na mambo a kuvujilako kwa bipwilo, kubena kukebewa kupulinta mabuku avula alumbulula Baibolo, kushimika ne kuwamisha Mazubo a Bufumu ne kukeba mapunzha pa kubuñena ne kushonkena. Nanchi mwaswa kuba’mba mwingilo wetu wa kusampanya mambo awama wabaya bingi kabiji mufuma byawama nyi?—Mat. 24:14.

Kutemwa Lesa ne bakwetu ne kukeba kwingila na mukoyo mwingilo wa kusapwila Bufumu, ko kulengela bantu ‘kwipana kupa Yehoba bupe.’ Kitusangajika bingi ‘kunemeka Yehoba na bintu byawamisha byo tuji nabyo’ ne kumona byo babena kwingijisha buno bupe bulongo mu mwingilo mukatampe.—Maana 3:9.