Bantu bavula mwaya ntanda bayuka’mba juba ja Kiminshiminshi jo juba jasemekejilwepo Yesu Kilishitu. Nanchi mwakipesa pesapo ne kumona inge bena Kilishitu batanshi bajinga balunda ne Yesu basekelelanga kiminshiminshi nyi? Nanchi mwayuka Baibolo byo yaambapo pa moba a kusekelela nyi? Kutaana mikumbu ku ano mepuzho kusakwitukwasha kuyuka inge bena Kilishitu bafwainwa kusekelela Kiminshiminshi.

Kitanshi, Baibolo kechi yaambapo kuvuluka juba jasemekejilwepo Yesu nangwa bapopweshi bakishinka ba Lesa ne. Binembelo byaambatu pa bantu babiji basekejile moba abo a kusemwa. Bano bonse kechi bajinga bapopweshi ba Yehoba Lesa mwine mwina Baibolo ne. Kabiji bintu byamwekele pa ano moba byatamine bingi. (Ntendekelo 40:20; Mako 6:21) Kwesakana na buku wa Encyclopædia Britannica, bena Kilishitu batanshi kechi baubangako “bisho byaubanga bantu babulanga kupopwela Lesa ne.”

Yesu wasemekelwe ñanyi juba?

Baibolo kechi yaambapo juba jasemekejilwepo Yesu ne. Buku wa McClintock and Strong’s Cyclopedia, waamba’mba: “Juba jasemekejilwepo Kilishitu kechi jayukanyikwa mu Lulayañano Lupya nangwatu mu mabuku akwabo ne.” Kishinka ke kya kuba’mba Yesu inge wakebelenga baana banji ba bwanga kuvulukanga juba janji ja kusemwa, inge wibabujile juba jo asemekelwe.

Kya bubiji, Baibolo kechi waambapo’mba Yesu nangwa baana banji ba bwanga basekelelanga Kiminshiminshi ne. Kwesakana na Buku wa New Catholic Encyclopedia, kusekelela kiminshiminshi bekwambilepo patanshi ku “mwina Loma wayuka bya kulengalenga mu 336 [C.E.].” Kabiji waambile bino byambo saka bapwisha kala kunemba Baibolo ne Yesu saka aya kala mwiulu. Onkao mambo, buku wa McClintock and Strong waamba’mba “Lesa kechi waswisha bantu kusekelela kiminshiminshi ne, kabiji Baibolo kechi waambapo kuba bino mu Binembelo bya ntanda Ipya ne.” *

Ñanyi kintu Yesu kyo aambijile baana banji ba bwanga kuvulukanga?

Yesu byo ajinga Mufunjishi Wayukisha, wabuujile batumwa banji bintu byo bafwainwe kubanga byanembwa mu Baibolo. Kusekelela kiminshiminshi kechi kwanembwapo mu Baibolo ne. Byonka baana basukulu byo bafwainwa kubula kuba bintu byabula kwibabula mufunjisha wabo, Yesu naye kechi ukeba batumwa banji ‘kupitailanga pa bintu byanembwa’ biji mu Binembelo byazhila ne.—1 Kolinda 4:6.

Kishinka ke kya kuba’mba bena Kilishitu batanshi bavulukangatu lufu lwa kwa Yesu. Yesu wabuujile baana banji ba bwanga byo bafwainwa kuvulukanga lufu lwanji ne kimye kyo bafwainwa kubilapo bino. Ino mikambizho ne juba ja kuvulukilapo lufu lwanji byanembwa mu Baibolo.—Luka 22:19; 1 Kolinda 11:25.

Byonka byo twaambapo kala, bantu basekelela Kiminshiminshi kuba’mba jo juba ja jasemenwe Yesu, bino bena Kilishitu batanshi kechi balondelanga kisho kyaubanga bantu babulanga kupopwela Lesa ne. Kabiji Baibolo kechi waambapo’mba Yesu nangwa bantu bakwabo basekelelanga Kiminshiminshi ne. Bishinka byo twaambapo byo bilengela bena Kilishitu bavula mwaya ntanda kubula kusekelela Kiminshiminshi.

^ jifu. 6 Umvwe mukeba kuyukilapo byatendekele bantu kusekelela Kiminshiminshi, monai kibaaba kya kuba’mba “Bantu Bepuzha’mba . . . Ñanyi bishinka byaamba pa Kiminshiminshi? mu Kyamba kya Usopa kya December 1, 2014, mwakonsha ne kwikitana pa www.jw.org/kqn.