Nanchi mwakyumvwapo kala bulanda pa kimye kicheche na mambo a kukolwa nyi? Kampe kechi papichile ne moba avula ne, mwabukilwe kabiji mwalubamo ne byo mwaumvwinenga. Abino kechi byo biji bulanda bukatampe ne. Mu buku wanji wa kuba’mba Healing a Spouse’s Grieving Heart shayuka wa bya kutekenesha bantu aye Alan Wolfelt wanembele’mba: “Bulanda kechi bupwa ne.” Bino wanungilepo kuba’mba: “Inge papita kimye ne bukwasho bwa bakwabo, muntu wakonsha kukepeshako bulanda.”

Akilangulukai byaubile Abalahama kimye kyafwile mukazhanji. Baibolo waamba’mba “Abalahama wamujijile bingi Sala.” Kyambo kya kuba’mba “wamujijile bingi” kimwesha’mba papichile kimye kyabaya bingi pa kuba’mba bulanda bukepeko na mambo a kufwisha mukazhanji. * Mukwabo wajinga na bulanda bukatampe ke Yakoba ye babepele kuba’mba mwananji wamulume, Yosefwa bamwipaya ku nyama wa mungye. Wamujijile “moba avula,” kabiji kisemi kyanji kyakankelwe kumutekenesha. Nangwa kya kuba papichile myaka yavula, lufu lwa kwa Yosefwa lwamwikajile bingi ku muchima.—Ntendekelo 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abalahama waikele na bulunda bukatampe na mambo a lufu lwa kwa Sala

Ne lelo jino bantu bavula bekala na bulanda pa kimye kyabaya inge muntu ye batemwa wafwa. Akilangulukai pa bano bantu balondelapo.

  • “Bamwatawami ba Robert bafwile pa 9 July, 2008. Kechi twaketekejilenga’mba pa jije juba pasakumweka bintu byatama ne. Panyuma ya kuja kajo ka kwiaula byonka byo twaubanga moba onse saka bakyangye kuya ku nkito, twifyompele ne kwipakachilamo, twiambila ne byambo bya kuba’mba ‘Nemutemwa bingi.’ Nangwa kya kuba papita myaka itanu na umo, bulanda kechi bwapwa ne. Namona kechi nkalubamo lufu lwa ba Robert ne.”—Ba Gail, baji na myaka 60.

  • “Nangwa kya kuba naikala myaka kukila pa 18 kwa kubula bakazhi bami, ne kino kimye nkibavuluka bingi kabiji nkiji na bulanda. Kimye kyonse inge namona kintu kibena kumweka bulongo, mvuluka bingi bakazhi bami, kabiji ndanguluka pa byo bakonsheshe kumvwa bulongo kumona bintu byo mbena kumona.”—Ba Etienne, baji na myaka 84.

Kya kine, ino milanguluko ne bulanda kechi byatama ne. Bantu bamwesha bulanda mu mashinda apusana pusana, kabiji kyakonsha kutama kuzhachisha mukwenu pa jishinda jo amwesheshamo bulanda umvwe waponenwa na bya malwa. Kabiji kechi twafwainwa kwizhachisha atweba bene inge kya kuba twamona’mba bulanda bwakilamo ne. Twakonsha kuba byepi inge tuji na bulanda?

^ jifu. 4 Mwana wa kwa Abalahama aye Izaka naye waikele na bulanda kimye kyabaya bingi. Byonka byaamba kibaba kya kuba’mba “Londelainga Lwitabilo Lwabo” kiji mu kino Kyamba kya Usopa, Izaka wajijile inanji aye Sala myaka isatu panyuma ya lufu lwanji.—Ntendekelo 24:67.