Mambo ka o babujila kuswisha bantu kukopolola mabuku a Bakamonyi ba kwa Yehoba ne kwiabika pa makeyala a pa Intaneti abo?

Na mambo a kuba’mba tusampanya mabuku alumbulula Baibolo kyatutu, bamo balanguluka’mba kijitu bulongo kwiakopolola ne kwiabika pa makeyala akwabo a pa Intaneti. Pano bino, kuba bino ke kulala Mizhilo ya Kulondela * pa kwingijisha biji pa makeyala etu apa Intaneti kabiji mwakonsha kufuma makatazho. Byonkatu byaamba ino mizhilo, kafwako ye baswisha kukopolola bipikichala, mabuku, jizhina jo twingijisha, nyimbo, mavidyo, ne bibaaba biji pa keyala wetu ne kwibibika pa makeyala akwabo ne. Mambo ka o twafwainwa kukookela uno muzhilo?

Kafwako ye baswisha kubika mabuku etu pa makeyala apa Intaneti akwabo ne

Byonse biji pa keyala wetu byazhikijilwa na mizhilo. Bansatuki ne boba betwimena kuntundwa bakonsha kubika mabuku etu pa makeyala abo kuba’mba bongole Bakamonyi ba kwa Yehoba. Bino bintu byo banemba pa ano makeyala abo byakonsha kwitulengela kutendeka kuzhinauka byo twaitabilamo. (Sala. 26:4; Maana 22:5) Bamo babika mabuku etu nangwa kayukilo ka jw.org pa bintu byo babena kupotesha ne pa mitanchi ya pa mafoni. Onkao mambo, twazhikijila bintu byonse biji pa keyala wetu kuba’mba bantu babulenga kwibingijisha kutama. (Maana 27:12) Bino inge twaswishishe bantu, nangwatu balongo kubika bintu bitanwa pa keyala wetu pa makeyala akwabo, nangwa kwingijisha kayukilo ka jw.org mu busulu bwabo, bije bya mambo kechi byakonsha kwitukwasha inge twalobela bano bantu ne.

 Kukopolola mabuku etu pa makeyala akwabo ke kwibika mu kizumba kikatampe. Yehoba wapana mwingilo wa kunengezha kajo ka ku mupashi ku “kalume wa kishinka kabiji wa maana” kwapwa. (Mat. 24:45) Uno “kalume” wingijishatu ano makeyala pa kupana kajo ka ku mupashi—www jw.org, tv.jw.org, ne wol.jw.org. Kabiji tujitu na mitanchi isatu ya kukopolwelamo mabuku etu pa mafoni ne biñambañamba bikwabo, kabiji ino mitanchi ke JW Language®, JW Library®, and JW Library Sign Language®. Twayuka kuba’mba ano makeyala engijisha kalume kechi a busulu ne, kabiji kechi muji bujimbijimbi bwa kwa Satana ne. Umvwe twakopolola mabuku etu pa makeyala angi, kechi twakonsha twayuka bintu byatama byo babikamo ne.—Sala. 18:26; 19:8.

Kunungapo, inge ketubike mabuku etu pa makeyala a pa Intaneti aswisha bantu kunembapo byo bakeba, kilengela bansatuki ne bantutu bakwabo kunembapo byambo byatama bilengela bantu kuzhinauka jibumba ja Yehoba. Balongo bamo bepachika na bantu babula Bakamonyi pa Intaneti, kabiji kino kileta mwenga pa jizhina ja Yehoba. Pa Intaneti kechi po pa ‘kufunjisha na kukooka muchima aba balengulula’ ne. (2 Timo. 2:23-25; 1 Timo. 6:3-5) Kabiji kyatanwa kuba’mba bantu bamo babena kulenga makeyala a pa Intaneti a bubela kwingijisha jizhina ja jibumba ja Lesa, Jibumba Jitangijila, ne mazhina a baji mu Jibumba Jitangijila. Pano bino, kafwako wa mu Jibumba Jitangijila uji na keyala wanji ne.

Kubuula bantu kuya pa jw.org kukwashako kusampanya “mambo awama.” (Mat. 24:14) Mabuku ne bintu biji pa keyala wetu byo twingijisha mu mwingilo batwajijila kwibiwamishako. Tukeba kuba’mba bantu bonse bamwenengamo. Byonka byaamba Mizhilo ya Kulondela, musapwishi wakonsha kukopolola buku ne kutumina muntu kwingijisha e-mail, nangwa kumutumina kamusabilo kakonsha kushinkula keyala wa jw.org. Kubuula bantu bakeba kufunda bukine bintu biji pa keyala wetu, ko kuba’mba tubena kwibatwala pa keyala wa kine wingijisha “kalume wa kishinka kabiji wa maana” kupana kajo ka ku mupashi.

^ jifu. 1 Mizhilo ya Kulondela iji kunshi ya keyala wetu wa jw.org, yakanya kubika mabuku onse ajipo pa makeyala akwabo.