Kinembelo kya 1 Yoano 2:17 kyaamba’mba: “Pano pa ntanda pabena kupita ne bya kusakasaka bijipo.” Ino “ntanda” yo ika? Ñanyi kimye kyo ikapita kabiji kikekala byepi?

“Ntanda” ikapwa yo ika?

BYAMBA BAIBOLO

Na mambo a kuba’mba ntanda yo tubena kwambapo iji na bya “kusakasaka” bifichisha Lesa ku muchima, ko kuba’mba kechi ino ntanda pekala bantu ne. Ntanda yo tubena kwambapo ke bantu babula kunemeka Lesa kabiji bealula bene kwikala balwanyi banji. (Yakoba 4:4) Bano bantu “bakebazhachishisha ku lonaiko lwa myaka ne myaka.” (2 Tesalonika 1:7-9) Pakuba aba bakookela mukambizho wa kwa Yesu Kilishitu wa kubula “kwikala ba pano pa ntanda” baji na luketekelo lwa kwikala na bumi bwa myaka ne myaka.—Yoano 15:19.

Byambo byapelako pa kinembelo kya 1 Yoano 2:17 byaamba’mba: “Awa uba kyaswa muchima wa Lesa ukekala myaka ne myaka.” Kya kine, awa uba kyaswa muchima wa Lesa uji na luketekelo lwa kwikala na bumi bwa myaka ne myaka ponka pano pa ntanda, byonka byaamba Salamo 37:29 amba: “Baoloka bakaswana ntanda, kabiji bakekalangamo myaka ne myaka.”

“Kange mutemwenga pano pa ntanda nangwa bintu bya pano pa ntanda ne. Umvwe muntu watemwa pano pa ntanda, butemwe bwa kutemwa Tata kechi buji mwi aye ne.”—1 Yoano 2:15.

Ntanda ikapwa byepi?

BYAMBA BAIBOLO

Mpelo ikafika mu bipungu bibiji. Mu kipungu kitanshi, Lesa ukonauna bupopweshi bwa bubela buji nobe pite wa jizhina ja “Babilona Mukatampe.” (Lumwekesho 17: 1-5; 18:8) Nangwa kya kuba uno pite wamba’mba wa kishinka kwi Lesa, bino wichina kala na bantangi ba bumulwila ntanda. Bano bantangi bakamwalukila. ‘Bakamushikwa pite ne kumonauna ne kumuvuula, kabiji bakaja nyama yanji nangwa’mba bunonshi ne kumusokatu pelu na mujilo.’—Lumwekesho 17:16.

Mu kipungu kya bubiji, Lesa ukalukila bantangi ba bumulwila ntanda, ko kuba’mba “bamfumu ba pano pa ntanda ponse.” Bano bantangi bakebonawina pamo na bantu bonse batama mu “nkondo ya aja juba jikatampe ja Lesa wa Bulume Bonse,” itelwa’mba “Amagedonyi.”—Lumwekesho 16:14, 16.

“Mukebai Yehoba, anweba bakimote bonse ba pano pa ntanda . . . Kebai bololoke, kebai bukimote. Apo kampe bakemufyako mu juba ja bukaji bwa Yehoba.”Zefwaniya 2:3.

 Mpelo ya ntanda ikeya ñanyi kimye?

BYAMBA BAIBOLO

Mpelo ikeya kimye bantu bonse pano pa ntanda kyo bakebasapwila mambo a Bufumu bwa Lesa, ko kuba’mba kafulumende wa ntanda yonse ukafumyapo makafulumende a bantu. (Danyela 7:13, 14) Yesu Kilishitu waambile’mba: “Ano mambo awama a Bufumu bakeasapwila pano pa ntanda ponse kwikala bukamonyi ku bisaka byonse bya bantu, apa bino mpelo ikafike.” (Mateo 24:14) Uno mwingilo wa kusapwila umwesha buchibamambo ne lusa lwa Lesa ke lubaji lwa “kiyukilo” kimwesha’mba mpelo ijitu pepi. Kino kiyukilo kyavwangamo ne makondo a pakachi ka byalo, bitentanshi bikatampe, bipowe bya nzala ne myalo.—Mateo 24:3; Luka 21:10, 11.

Kununga pa kwambila jimo bintu bibena kumweka mu ntanda, Baibolo walumbulwile ne byubilo bya bantu mu “moba a kupelako.” Tutanga kuba’mba: “Kukeya bimye byakatazha. Mambo bantu bakekala betemwatu abo bene, batemwa mali, . . . babula kukookela bansemi, . . . babula kwikanya, bashinta, babula kutemwa kyawama, . . . batemwa bya kisangajimbwe mu kifulo kya kutemwa Lesa.” *—2Timoti 3:1-5.

Ino ntanda yatama katatakatu ‘ikapite.’—1 Yoano 2:17.

Byonse bino biyukilo byatendekele kimye kya Nkondo Itanshi ya Ntanda Yonse mu 1914. Kabiji kutendeka mu yenkawe mwaka, Bufumu bwa Lesa bwasapwilwa pano pa ntanda ponse kabiji Bakamonyi ba kwa Yehoba bomvwa bingi bulongo kuyukanyikwa’mba bo babena kwingila uno mwingilo. Kabiji magazini mwine ye bengijisha uji na mutwe wa kuba’mba Kyamba kya Usopa Kibena Kubijika Bufumu bwa Yehoba.

“Onkao mambo, labainga ne kukenkenta, mambo kechi mwayuka juba nangwa kimye ne.”Mateo 25:13.

^ par. 14 Pa kuba’mba muyukilepo byavula, monai kitango 9 mu buku wa Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? Wanemba Bakamonyi ba kwa Yehoba. Uji ne pa keyala wa www.jw.org/kqn.