“Kimye batata kyo bakebelenga kwibafumya mu kipatela, twisambile na dokotala kuba’mba apime mashi abo jibiji. Dokotala waambile’mba bajitu bulongo, pano bino, byo e atajiletajile bulongo wakuminye bingi pa kumona kuba’mba batata kechi bajingatu bulongo ne. Walombele lulekelo lwa mambo ne kwita shayuka mukwabo. Batata luno bakosa. Tuji bingi na lusekelo mambo a kuba’mba twaipwizhe dokotala mepuzho.”—Maribel.

Saka mukyangye kuya ku kipatela mwafwainwa kunemba byo mubena kumvwa ne muchi yense ye mutoma

Kulanguluka pa kimye kyo bemubuula kuya na kumonañana na dokotala ne kwikala mu Kipatela kuleta bingi bijikila. Byonkatu byaubile Maribel, kukwasha mulunda nenu nangwa mulongo wenu kwawama bingi, kimo kimye kwakonsha ne kupulusha bumi bwanji. Pano mwakonsha kukwasha byepi mulongo inge wakolwa?

Saka mukyangye kuya ku kipatela. Mwafwainwa kukwasha wakolwa kunemba byo abena kumvwa ne muchi yense ye atoma. Kabiji nembai ne mepuzho o mwafwainwa kwipuzha dokotala. Kwashai mulunda nenu kuvuluka bishinka byonse pa kikola kyanji nangwa inge kya kuba mu kisemi mujipo umo wajinga na kyokyo kikola. Kechi muketekele kuba’mba dokotala wayuka byonse nangwa’mba usakwipuzha pa bino byonse ne.

Telekeshainga, ipuzhainga mepuzho ne kunemba byo babena kwimubuula

Kimye kyo muji ku kipatela. Mwafwainwa kumona kuba’mba anweba ne wakolwa mwaumvwisha byonse bibena kwamba dokotala. Ipuzhainga mepuzho kabiji chinuzhukainga kubepekezha nobe mwaumvwa. Mwafwainwa kuleka wakolwa kwipuzha mepuzho ne kwiambila mwine kechi kumwambilako ne. Telekeshainga ne kunemba byo babena kwimubuula. Ipuzhaiko ne mashinda akwabo a kubukilwamo. Kimo kimye kyakonsha ne kuwama kubuula dokotala kuba’mba engijishe jishinda jikwabo kubukilamo wakolwa.

Pitulukaimo mu mikambizho ya badokotala ne muchi ye bemunembela

Inge mwafuma ku kipatela. Pitulukaimo na wakolwa moba o bemubuula kubwela ku kipatela. Mwafwainwa kumona kuba’mba watambula muchi wafwainwa. Mutundaikai kulondela mikambizho ya kwa dokotala pa kutoma muchi ne kubuula dokotala bukiji bukiji inge muchi ye abena kutoma ke alete lukatazho lukwabo mu mubiji. Tundaikai wakolwa kwikala na muchima wa lusekelo ne kulondela mikambizho ikwabo, nabiji ya kubwelako jikwabo na kumonañana na dokotala. Mukwashai kuyuka biji kikola kyanji.

 Kimye kyo Mukiji mu Kipatela

Monai kuba’mba mwanemba bulongo mapepala onse o bemupa mu kipatela

Mwafwainwa kutekanya ne kujimuka. Muntu wakolwa ubena kuya ku kipatela wakonsha kwakamwa ne kumona nobe kechi ukakosa ne. Umvwe mwatekanya ne kutelekesha, mwakonsha kukwasha bonse bo mwaiya nabo kuteka muchima ne kubula kuba bilubo. Monai kuba’mba mwanemba bulongo mapepala onse o bemupa mu kipatela. Mwafwainwa kunemeka luusa lwa wakolwa lwa kwisajila mashinda a kubukilwamo. Umvwe wakolwa kya kuba kechi ubena kwamba ne, mwafwainwa kulondela mashinda o anembele a kumubukilamo ne luusa luji na yewa ye asajile kumwimenako. *

Mwakonsha kwibabuula bintu bimo byo mubena kumona ku wakolwa ye mubena kulama

Mwafwainwa kwisamba na badokotala. Kumvwanga moyo kwisamba na badokotala babena kubuka wakolwa ye muji nanji ne. Mwekelo yenu yawama ne mushingi ye mubena kumwesha wakonsha kulengela badokotala kubikako bingi maana ku wakolwa. Mu bipatela byavula, bakolwa bebabuka ku badokotala bavula bingi. Mwakonsha kukwasha badokotala bakwabo baiya na kumona wakolwa kupichila mu kwibabuula byaji kwamba jibumba jikwabo ja badokotala ja kwiya. Na mambo a kuba’mba yenu mwayuka bulongo wakolwa, mwakonsha kwibabuula bintu bimo byo mubena kumona ku yeo wakolwa ye mubena kulama.

Bakwashainga kwa kubula kwibangata luusa lo baji nalo

Mweshainga mushingi ne kwibasanchila pa mingilo yo bengila. Bengijila mu bipatela bengila nkito yabaya bingi. Onkao mambo bobilainga bintu byonse byo mukeba’mba ne anweba bemubile. (Mateo 7:12) Nemekainga mingilo yo bafunda ne byo bapitamo, kwikala na luketekelo mu byo babena kuba, ne kwibasanchila pa mingilo yo babena kwingila. Inge ke mube bino, mwakonsha kwibatundaika kwingila na muchima yense.

Kafwako muntu wakonsha kuchinuzhuka kukolwa ne. Pano bino, kulangulukila jimo pa bintu byakonsha kumweka kulutwe ne mashinda a kukwashishamo, mwakonsha kukwasha mulunda nenu nangwa mulongo wenu kuyuka bya kuba inge wakolwa.—Byambo bya Maana 17:17.

^ par. 8 Mizhilo ne bintu bikwabo bya kulondela umvwe muntu wakolwa byapusana pusana monka mwapusena mapunzha. Mwafwainwa kumona’mba mapepala onse anembele wakolwa paji mashinda a kubukilwamo anembwa bulongo kabiji paji mashinda a katataka.