LUKATAZHO

“Nalangulukilenga’mba nataana muntu wamfwainwa. Nalangulukilenga’mba ‘yeye nkekala nanji kikupu.’ Bino byo papichile bañondo babiji byapwile. Nakankelwe kushiinwa’mba bintu byaendelengatu bulongo byakonsha kupwa nobe mu kukopatu kwa jiso!”—Anna. *

“Twipashishe bingi mu bintu byavula. Nashiinwe kuba’mba tukesongola. Nangwa byonkabyo, byo papichile kimye, popo natendekele kumona byo twapusene. Byo nayukiletu bino, nebipwishishe.”—Elaine.

Nanchi mwakipitapo mu bintu bya uno mutundu nyi? Inge ibyo, kino kibaaba kisakwimukwasha kuyuka mwakubila.

BYO MWAFWAINWA KUYUKA

Inge kya kuba byapwa, kikola bingi ku muchima nangwatu ku yewa walengela’mba bipwe. Nsongwakazhi aye Sarah wibipwishishe na muntu ye akebelenga kwisongola nanji panyuma ya bañondo batanu na umo waamba’mba, “Kyantamijile bingi. Nalangulukangatu pa uno muntu kuba’mba yeye nkekala nanji; bino palutwe kacheche byapwile. Inge nateleka ku nyimbo yo twatemenwe inge tuji babiji, yamvululangamo lusekelo lo twajinga nalo. Inge naya ku mapunzha ko twatemwanga kuya nanji, kyankolanga kuyuka’mba kechi tuji bonse ne. Kyankolele bingi nangwa kya kuba yami nafuukwilepo kwibipwisha!”

Nangwa kya kuba kikola bingi inge byapwa, bino kyakonsha kuwama kuba bino. Elaine waamba’mba, “Kechi wakonsha kukeba kuzhingijisha mukwenu ne. Pano bino, bintu inge kechi bibena kwenda bulongo ne, kiwama kwibipwisha inge wayuka’mba bintu biketutamina kulutwe na lwendo.” Sarah naye waswa kino kishinka. Waamba’mba, “Inge kechi mumvwañana na muntu ye mukeba kwisongola nanji ne, kimwesha’mba nangwa mukesongole kechi mukekala na lusekelo ne, onkao mambo, kyawama kwibipwisha.”

Inge mwibipwisha kechi kilumbulula’mba mwatama ne. Kwipanguzha kwawama kwaimena pa kufuukula bulongo, kechi kimye kyonse kyo kwikala kwisongola ne. Inge kya kuba anweba bonse babiji mubena kwizhinauka, kyawama kufuukulapo kwibipwisha. Inge byapwa, kechi kilumbulula’mba bunga bwapwila pa mpuki ne. Kuji byo mwafwainwa kuba. Mwakonsha kuba byepi?

 BYO MWAKONSHA KUBA

Swai kuba’mba kyatama. Elaine ye baambapo ku ntendekelo ya kino kibaaba waamba’mba, “Ye nakebelenga kwisongola nanji kechi wajingatu mulunda ne, bino wajinga mulunda wa pa muchima.Inge byapwa na muntu wa uno mutundu, papita kimye kyabaya pa kuba’mba kileke kukola. Nsongwalume aye Adam waamba’mba, “Inge kya kuba byapwa, kikola bingi nangwa kya kuba wayuka’mba kuba bino kwawama.” Mwakonsha kumvwa byonka byaumvwine Mfumu Davida watongolwa mu Baibolo. Wanembele bino byambo saka aji na bulanda amba: “Bufuku bonse nzobesha mwanya wami na mipolo.” (Salamo 6:6) Swai kuba’mba kyafwainwa kwimukola ne kuba’mba kijitu bulongo kumvwa bino. Kuswa amba kyamweka kyatama kwakonsha kwimukwasha kulubako.—Jifunde ja mu Baibolo: Salamo 4:4.

Pwanañanainga na bantu bemuta muchima. Kwambatu kine, kuba bino kechi kwapela ne. Anna ye baambapo ku ntendekelo waswa kino amba, “Byo byapwile, kechi nakebangatu ne kumona bantu ne. Nakebelenga kwikala na kimye kya kulangulukapo ne kuyuka kyalengejile.” Bino byo papichile moba, Anna wamwene buwame buji mu kupwanañana na balunda bakonsha kumukosesha. Waamba’mba, “Luno kechi ndanguluka kukilamo ne, kabiji kechi kinkola byonka byo kyankolele kimye kyo byapwile ne.”—Jifunde ja mu Baibolo: Byambo bya Maana 17:17.

Funjilaiko ku bimumwekejile. Ishikishai’mba: ‘Nanchi kino kyamweka kyasololapo mbaji imo mo nakonsha kuwamishako nyi? Nanchi paji byo nakonsha kupimpulako inge kya kuba namonapo muntu mukwabo wa kwisongola nanji nyi?’ Nsongwakazhi aye Marcia waamba’mba, “Byo papichile kimye, popo natendekele kuyuka bulongo kyamwekele. Pano bino, papichile kimye kyabaya pa kuba’mba kileke kunkola ne kutendeka kulanguluka bulongo.” Adam ye baambapo kala, naye byobyo aumvwine. Waamba’mba: “Papichile mwaka umo pa kuba’mba ndubeko. Kabiji papichile kimye kyabaya bingi pa kuba’mba ntendeke kufunjilako ku kyammwekejile. Kyammwekejile kyamfunjishe bintu byavula bingi pe amiwa mwine, pa banabakazhi ne pa kwipanguzha. Luno nangwa kya kuba byapwa, kechi kinkola kukilamo ne.”

Lombaipo pa bijikila byo muji nabyo. Baibolo wamba’mba Lesa “ubuka balajika michima; ne kukasa pa bilonda byabo.” (Salamo 147:3) Yehova kechi ye witusajila muntu wa kwisongola nanji ne, kabiji kechi twafwainwa kumupamo mambo inge byapwa ne, nangwa byonkabyo, Lesa wimuta bingi muchima. Mubuulai byonse biji ku muchima wenu mu lulombelo.—Jifunde ja mu Baibolo: 1 Petelo 5:7.

^ par. 4 Mazhina aji mu kino kibaaba apimpulwa.