Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

LABAINGA! Mankumbinkumbi 2015 | Nanchi Muji na Bulume pa Bumi Bwenu Nyi?

Nanchi mumvwa nobe bumi kechi bwenu nenyi? Monai byo mwakonsha kuba pa kwikala na bulume pa bumi bwenu.

MUTWE WA PA NKUPIKO

Nanchi Muji na Bulume pa Bumi Bwenu Nyi?

Kanga muleke makatazho o mwabujile kuketekela kuvulañanya bumi bwenu ne.

MUTWE WA PA NKUPIKO

Lukatazho: Bintu byo Mwakonsha Kubula Kwalula

Bintu bina byakonsha kwimukwasha kuyuka mwakubila inge bintu byo mwakonsha kubula kwalula byo mwabujile kuketekela bimumwekela.

MUTWE WA PA NKUPIKO

Lukatazho: Kwikala na bya Kuba Byavula

Inge ke mukeba kuba bintu byonse, mukakankalwa kubapotu nangwa kimo. Mwakonsha kuba byepi pa kuba’mba mubulenga kukookesha?

MUTWE WA PA NKUPIKO

Lukatazho: Milanguluko Yatama

Nanchi javula mwikala na bijikila, kuzhingila ne bulanda nyi? Kuji bintu bimo byakonsha kwimukwasha kushinda bino.

MUTWE WA PA NKUPIKO

Nanchi Muji na Bulume pa Bumi Bwenu Nyi?

Kuji bintu byakonsha kwimukwasha kwikala na bulume pa bumi bwenu kukila ne byo mwaketekejilenga.

BYALO NE BANTU

Kufwakesha Kyalo kya Mongolia

Mu ‘Kyalo kya Jiulu ja Kifufya’ bantu bavilauka vilauka batambwila benyi.

BYA KUKWASHA KISEMI

Inge kya Kuba Byapwa na ye Mwakebelenga Kwisongola Nanji

Mwakonsha kuba byepi inge kya kuba byapwa na ye mwakebelenga kwisongola nanji kabiji kibena kwimukola ku muchima?

BYAMBAPO BAIBOLO

Nkito

Nanchi mwafwainwa kusala nkito ya kwingila nyi?

Byo Mwafwainwa Kuyuka pa Kikola kya Malelya

Mwakonsha kwivimbila inge mwikala nangwa mubena kukeba kuya na kufwakasha mu kyalo muji kikola kya malelya.

NANCHI KYALENGELWE NYI?

Mubanga wa Kiwele

Wakonsha kusuma kintu na ngovu kukila byakonsha kusuma bokwe nangwa kisumpa jisatu, nangwa byonkabyo, mubanga wa kiwele umvwa bingi bukiji inge kwakunkula kintu kukila ne biji ku nuñunu ya munwe wa muntu. Mu ñanyi jishinda?

Mitwe Ikwabo

Kwiba Kwatama

Lesa umona byepi bangivi? Tanga Kulupuka 20:15. Tamba uno vidyo ne kumona byaubile Kaleba.