YOANO 9:19-41

  • BAFALISEO BALUKUKILE MWAMULUME WAJINGA MPOFU KALA

  • BANTANGI BA BUPOPWESHI NABO “BAMPOFU”

Bafaliseo kechi baswile’mba Yesu ye walabishe meso a yewa mwanamulume ne, onkao mambo baichile bansemi banji. Bansemi banji bayukile’mba muntu yense wamba’mba waitabila mwi Yesu “bakamupanga mu nshinagoga.” (Yoano 9:22) Kubula kupwanañana na Bayudea kwaletanga makatazho akatampe pa kisemi.

Bafaliseo baipwizhe mepuzho abiji a kuba’mba: “Nanchi uno ye mwanenu ye mwamba’mba wasemekelwetu mpofu nyi? Pano watendeka byepi kumona?” Bansemi banji bakumbwile’mba: “Twayuka’mba, uno mwanetu kabiji wasemekelwetu mpofu. Bino kechi twayuka byo atendeka kumona ne; nangwa wamulabisha meso kechi twamuyuka ne.” Nangwa kya kuba mwanabo wibabuujile bintu byonse byamwekele, bino, bansemi banji na maana baambile’mba: “Mwipuzhai. Wakoma. Wafwainwa kwiambila mwine.”—Yoano 9:19-21.

Onkao mambo, Bafaliseo bamwichile jibiji awa mwanamulume. Pa kikye kimye, baesekele kumuchinyisha kupichila mukumwesha’mba baji na bishinka bya kupelapo mambo Yesu. Bamukambizhe’mba: “Pana lukumo kwi Lesa; twayuka namba uno muntu ndengamambo.” Awa mwanamulume wajinga kala mpofu wakaine byo bamwambijile. Waambile’mba: “Inge aye ndengamambo amiwa kechi nayuka ne. Kyo nayukakotu ke kya kuba’mba, najinga mpofu pano luno mbena kumona.”—Yoano 9:24, 25.

Byo bakebelenga mwakumutaaina na mambo, Bafaliseo bamwipwizhe’mba: “Ñanyi kintu kyo aji kukuba? Waji kukulabisha byepi meso?” Uno mwanamulume wachinchikile ne kwibakumbula’mba: “Naji kwimubuula kala, bino kechi mwaji kumvwa ne. Mambo ka o mubena kukebela kumvwa jibiji? Nanchi ne anweba mubena kukeba kwikala baana banji ba bwanga nyi?” Wazhingijishe bingi Bafaliseo pa kwibakumbula bino. Bamwambijile’mba: “Obewa wi mwana wa bwanga wa yewa muntu, pakuba atweba twi baana ba bwanga ba kwa Mosesa. Twayuka namba Lesa waambanga ne Mosesa; pakuba uno muntu kechi twayuka ko afuma ne.”—Yoano 9:26-29.

Uno muntu walombalombanga wakuminye bingi ne kwamba’mba: “Kine kino ke kya kukumya bingi kuba’mba anweba kechi mwayuka kwafuma uno muntu ne, bino aye saka andabisha ne meso.” Awa mwanamulume waambilenga pa muntu Lesa ye omvwa amba: “Twayuka’mba Lesa kechi umvwa milombelo ya bandengamambo ne, bino umvwe muntu wakamwa Lesa ne kuba kyaswa muchima wanji, aye ye ye omvwa. Kufumatu kala kechi kyaumvwanyikapo amba muntu walabisha meso a muntu wasemekelwetu mpofu ne.” Kino kyalengejile uno mwanamulume kupezhako’mba “Umvwe uno muntu kechi wafumine kwi Lesa ne, kafwako kintu nangwa kimo kyo akonsha kuba ne.”—Yoano 9:30-33.

Pa kukeba kumwesha kuba’mba uno kalombalomba kechi waambilenga bya kine ne, Bafaliseo bamwambijile byambo byatama bya kuba’mba: “Obewa wasemekelwe mu bundengamambo, kabiji witufunjishenga nyi?” Ponkapo bamupangile.—Yoano 9:34.

Yesu byo aumvwine byo baubile, wataine awa mwanamulume ne kumushikisha’mba: “Nanchi obewa waitabila mu Mwana muntu nyi?” Uno muntu ye babukile wakumbwile’mba: “Nkambo, nanchi uno ye ñanyi, pa kuba’mba namwitabile?” Kwa kubula kuzhinauka, Yesu wamwambijile’mba: “Obewa wamumona kala, yenka ye ubena kwisamba nanji.”—Yoano 9:35-37.

Aye wakumbwile’mba: “Nkambo, amiwa namwitabila.” Pa kumwesha lwitabilo ne mushingi uno mwanamulume wafukamine kwi Yesu, kabiji Yesu wamwambijile’mba: “Na mambo a kuno kuchiba mambo, kyo kyo naishijile pano pa ntanda, kuba’mba aba babula kumona bamone kabiji aba bamona baluke ke bampofu.”—Yoano 9:38, 39.

Bafaliseo bamutelekelenga bayukile’mba kechi bampofu ne. Nga mwingilo ye bepele wa buntangi bwa bupopweshi wajinga byepi? Bekangaizhenga ne kwipuzha’mba: “Nanchi ne atweba twi bampofu nyi?” Yesu wibakumbwile’mba: “Umvwe mwajinga bampofu, inge bundengamambo mufwabo. Pano mwaamba’mba, ‘Tumona.’ Ne bundengamambo bwenu kechi bukapwa ne.” (Yoano 9:40, 41) Inge kechi bajinga bafunjishi ba mu Isalela ne, inge kyaijilemo kukana Yesu amba Mesiasa. Bino na mambo a kuyuka mizhilo ya Mosesa, kukana Yesu ajinga mambo akatampe.