Lesa uji nobe nsemi wamulume wa butemwe. 1 Petelo 5:6, 7

Lesa ye Mulenga wetu kabiji wituta bingi muchima. Byonkatu nsemi wa maana kabiji uji na butemwe byo afunjisha baana banji, ne Lesa naye ufunjisha bantu mwaya ntanda jishinda jawama jo bafwainwa kwikelamo.

Lesa wasolola bukine bwitulengela kwikala na lusekelo ne luketekelo.

Umvwe kemumvwe byamba Lesa, ukemutangijilanga, kwimuzhikijila ne kwimukwasha kuyuka byo mwakonsha kuba na makatazho.

Pano bino, kuji kintu kyakilapo kunema—mukekalanga myaka ne myaka!

 Lesa witubuula’mba: “Mwiye kwi amiwa. Umvwai, . . . mukekala na bumi.” Isaya 55:3