Bantu mu bisho bimo bamba’mba bantu bafwa bakonsha kwitumona

Mambo ka Satana ne bandemona o bajimbaikila bantu? Bakeba’mba tusatukile Lesa. Bakeba ne kuba’mba twibapopwelenga. Kabiji kikwabo kyo bakeba ke kwitabila byo bamba ne kwitulengela kuba bintu byashikwa Yehoba. Bintu byo bakeba’mba tubenga byavwangamo bisho bya kupopwela bantu bafwa.

Muntu ye twatemwa inge wafwa, kitukola bingi ku muchima, kabiji kijitu bulongo kumvwa bulanda. Lazalasa byo afwile, Yesu “wajijile ne mipolo.”—Yoano 11:35.

Kuji bisho byavula bingi byuba bantu pa lufu, kabiji byapusana pusana kwesakana na byalo. Bisho byavula kechi bilala mafunde a mu Baibolo ne. Pano bino, bisho bimo bimwesha kuba’mba bantu bafwa baji ku mpunzha ya mipashi ko baji na bumi kabiji bamona bantu bakiji na bumi. Bantu bakiisha pa bijilo, kukizhamo kuba bulanda ne kunengezha bijiilo pa kuba’mba babule kuzhingijisha mipashi ya bantu bafwa. Na mambo a kuba’mba bantu bafwa “kafwako kintu nangwa kimo kyo bayuka ne,” aba bonse balondela bino bisho batundaika bubela bwa kwa Satana.—Musapwishi 9:5.

Mu bisho bikwabo bantu bamba’mba twafwainwa kukwasha bantu bafwa

 Kuji bisho bikwabo byuba bantu mambo bayuka’mba bantu bafwa bakeba kwibakwasha ku bantu bomi kabiji amba bakonsha kumanyika bantu bomi inge bebazhingijisha. Mu byalo bimo, bantu bekala na bijiilo ne kupana milambo inge papita moba 40 nangwa mwaka umo kufuma pafwijile muntu. Boba bino pa kuba’mba bakwashe bantu bafwa kuya ku mpunzha ya mipashi. Kabiji kisho kikwabo kyuba bantu bavula ke kupana kajo ne bya kutoma ku muntu wafwa.

Kulondela bino bisho kwatama bingi mambo kutundaika bubela bwamba Satana pa bantu bafwa. Nanchi Yehoba wakonsha kuswisha kulondela bisho bitundaika bandemona nyi? Ine, kwalepeshatu!—2 Kolinda 6:14-18.

Bakalume ba Lesa kechi bafwainwa kulondelanga bisho bya bubela bitundaika Satana ne. Bino bafwainwa kutwajijila kukwasha bantu ne kwibatekenesha. Bayuka’mba inge muntu wafwa, Yehoba ye yenkatu wakonsha kumusangula. —Yoba 14:14, 15.

 Lesa Washikwa Bantu Bapopwela Mipashi

Bantu bamo batendeka kwisamba na bandemona nangwa kuya ku ñanga. Kuba bino ke kupopwela mipashi. Kupopwela bashakulu, bulozhi, bingelekezha, kuponga ne kwipuzha bantu bafwa ke kupopwela mipashi.

Lesa washikwa bingi mipashi yatama. Aye ukeba kumwingijilatu bunke bwanji.—Kulupuka 20:5

Baibolo wakanya kuba bino bintu kabiji waamba’mba: “Mwi anweba kechi mukatanwe muntu nangwa umo ukasoka mwananji wa mulume nangwa mwananji wa mukazhi mu mujilo ne, nangwa uponga, nangwa ñanga wa bisoko nangwa muntu yense uba bya lubuko nangwa mulozhi ne. Kabiji kechi mukatanwe muntu uta bakwabo bwanga nangwa wipuzha muntu wisamba na mipashi nangwa wamba bikamweka kulutwe nangwa wisamba na bafu ne. Mambo muntu yense uba bino bintu ye wa bunya kwi Yehoba.”—Mpitulukilo ya mu Mizhilo 18:10-12.

 Mambo ka Yehoba o akainya kuba bino?

Yehoba witukanya kupopwela mipashi pa kuba’mba bintu bituwamine. Witutemwa bingi kabiji wituta muchima, kabiji wayuka’mba bantu inge ke bapopwele mipashi, bakafumyamo kalulu kuvimba meso.

Ba Nilda bekala ku Brazil bebakatazhanga ku mipashi yatama. Bandemona bebamanyikile bingi. Baambile’mba: “Bandemona bandamine bingi buzha kabiji bandengejile kukonya. Bankatazhanga bingi kya kuba kechi nalangulukanga bulongo ne. Kino kyandengejile kutendeka kutoma muchi wandengelanga kulaala, kutoma malwa ne kupepa fwanka. Natwajijile kuba bino pa myaka yavula.”

Mu kupopwela mipashi mufuma bintu byatama bingi. Bantu boba bino mipashi ibekazha bingi bufinda mu bwikalo bwabo

Byo papichile moba, Yehoba ne Bakamonyi banji bakwashishe ba Nilda kuleka kwisamba na bandemona kabiji luno bekala bwikalo bwawama bingi. Baambile’mba: “Mbena kutundaika bantu bonse kuba’mba kechi bafwainwa kweseka nangwa pachechetu kupopwela mipashi [yatama] ne.”