ENE MAMBO O KYANEMENA

Inge keube bikubuula bansemi, bintu bikakuwamina bingi mu bwikalo.

WAKONSHA KUBA BYEPI?

Fwanyikizha bino: Juba jimo mabanga, Geoffrey, uji na myaka 17 wapwishishe kwingila mingilo ya pa nzubo ne kukeba kuba’mba akokolokeko. Waikele mu mupando ne kutendeka kutamba TV.

Katandakano, bashanji batwela saka bazhingila.

Bamwambila’mba: “Geoffrey! Ubena kutayila ka kimye na kutamba TV? Wakufwainwa kukwashangako nkasobe kupwisha mwingilo ye bamupele ku sukulu. Ki ka kyo ubujila kuba byo bakubuula?”

Geoffrey watendeka kunyinyita amba “Naji kuyukatu.”

Bashanji bamumvwa ne ku mwipuzha na bukaji amba, “Waamba’mba ka?”

Geoffrey wakotaula ku meso ne kukumbula bashanji amba, “Kafwako ne.”

Na bukaji, bashanji bamwambila’mba, “Kukabwezhapo kunkumbula byobyo ne, waumvwa!”

Umvwe yobe wajinga Geoffrey, inge waubile byepi?

AKITULUMANA NE KULANGULUKAPO!

Kwisamba na bansemi kujitu nobe kwendesha motoka. Inge wataana amba mukwakwa bamushinka, wafwainwa kwingijisha jishinda jikwabo.

 KYA KUMWENAKO:

Nsongwakazhi wa jizhina ja Leah waambile’mba: “Kinkatazha bingi kwisamba na batata. Kimo kimye inge mbena kwisamba nabo, kechi batako maana ne.”

LEAH WAKONSHA KUBA BYEPI INGE KYAIKALA BINO?

 1. Kwambila bashanji na bukaji.

  Leah waamba na bukaji amba, “Saka muteleka inge mbena kwamba!”

 2. Kuleka kwisamba na bashanji.

  Leah waleka kubuula bashanji makatazho o abena kupitamo.

 3. Kumonapo kimye kikwabo kyawama kya kwisamba na bashanji.

  Leah wisamba na bashanji, nangwa kwibanembela nkalata ya kwibabuula makatazho anji.

Ñanyi jishinda jo wakonsha kutundaika Leah kwingijisha?

AKILANGULUKAPO: Bashanji Leah kechi bayuka’mba Leah wibazhingijila ne mambo bapayankana bingi. Onkao mambo, inge Leah waingijisha Jishinda 1, kechi bakonsha ne kuyuka ene mambo o aambila na bukaji ne. Jino jishinda kechi jakonsha kulengela bashanji kuteleka ne, kabiji jakonsha kumweshatu nobe kechi uji na mushingi ne. (Efisesa 6:2) Onkao mambo, jino jishinda kechi jakonsha kwibakwasha ne.

Byonka byo wafwainwa kwingijisha jishinda jikwabo inge mukwakwa bamushinka, byo byo wafwainwa ne kumonapo jishinda jikwabo ja kwisambilamo na bansemi

Bavula bakonsha kunyemena ku Jishinda 2, bino jino jishinda kechi jawama ne. Mambo ka? Mambo umvwe Leah ukeba kupwisha makatazho anji, wafwainwa kwisamba na bashanji, kabiji pa kuba’mba bamukwashe bulongo, bafwainwa kuyuka byo abena kupitamo. Onkao mambo, kubula kwisamba nabo kechi kukamukwasha ne.

Bino inge Leah waingijisha Jishinda 3, ukamonapo jishinda jikwabo ja kwisambilamo na bashanji pa kimye kikwabo kyawama. Kabiji inge wafuukulapo kunembela bashanji nkalata, Leah wakonsha kumvwa ne ku muchima kukasuluka.

Kwibanembela nkalata kwakonsha ne kumukwasha kukeba byambo byawama bya kulumbulula byo abena kumvwa. Inge bashanji batanga nkalata yanji, bakonsha kuyuka bulongo byo abena kumvwa ne lukatazho lo aji nalo. Onkao mambo, Jishinda 3 jakonsha kwibakwasha bonse babiji. Umvwe besamba nangwa wibanembela nkalata, bakalondela byaamba Baibolo, amba: “Tubenga bintu bileta mutende.”—Loma 14:19.

Ñanyi mashinda akwabo akonsha kwingijisha Leah?

Langulukapo jishinda jimo. Kabiji languluka pa byakonsha kufumamo inge wijingijisha.

 LUMBULULA BULONGO BYO UBENA KULANGULUKA

Vuluka kuba’mba byambo byo waambatu bulongo, bansemi bobe bakonsha kwibyumvwina mungi.

FWANYIKIZHA KINO:

Bansemi bakonsha kukwipuzha’mba, ‘Mambo ka o ubena kumwekela kuzhingila?’ Wakumbula’mba, “Kechi mbena kukeba kwamba ne.”

Bansemi bobe bakomvwa nobe watazha mu kuba’mba: “Kechi nsakwimubuula ne, mambo kechi nemuketekela ne. Kyawama ne kubuulako bakwetu lukatazho lo nji nalo.”

Fwanyikizha kuba’mba uji na lukatazho lukatampe bingi kabiji bansemi bakeba kukukwasha. Bino obewa wibakumbula’mba: “Kwakamwa ne, nayuka bya kuba amiwa mwine.”

 • Bansemi bobe bakonsha kumvwa nobe watazha mwepi?

 • Ñanyi jishinda jawama jo wafwainwa kukumbwilamo?