Yesu waishile pano pa ntanda na kufwila bandengamambo. Nangwa kya kuba wafwile, bino pano pa ntanda wipashinjile. Yehoba watwajijile kwikala wa kishinka ku Mwananji kabiji wamusangwile. Kufikatu ne kimye kyo afwile, Yesu watwajijiletu kwingijila bantu ne kwibalekelako mambo inge balubankanya. Byo asangukile, Yesu wamwekele ku baana banji ba bwanga. Wibafunjishe bya kusapwila mambo uno mwingilo wanema bingi. Inge mwi bansemi, kwashai mwanenu ayuke’mba atweba bonse mu ano moba twafwainwa kwingilanga uno mwingilo.