Bafaliseo bamushikilwe bingi Yesu kabiji bakebelenga kumupamo mambo pa kuba’mba bamukwate. Baambilenga’mba kechi wafwainwa kubuka bantu bakolwa pa juba ja Sabado ne. Juba jimo pa Sabado, Yesu wataaine mwanamulume mpofu mu mukwakwa saka abena kulomba bintu. Waambijile baana banji ba bwanga amba: ‘Monai bulume bwa Lesa byo busakukwasha uno mwanamulume.’ Yesu wakanjile maloba na mate anji ne kushinga uno mwanamulume mu meso. Yesu wamwambijile’mba: ‘Yanga ukowe mu meso mu kizhiba kya Shiloma.’ Ne uno mwanamulume wayile. Kino kyo kyajinga kimye kitanshi kumona mu bwikalo bwanji.

Bantu bakuminye bingi. Baambile’mba: ‘Nanchi uno kechi ye mwanamulume walombanga bintu nenyi, inyi muntutu mukwabo wipasha nanji?’ Uno mwanamulume waambile’mba: ‘Yami iye, nasemekelwetu saka nji mpofu.’ Bantu bamwipwizhe’mba: ‘Watendeka byepi kumona?’ Byo ebabuujile byo kyajinga, bamutwajile ku Bafaliseo.

Uno mwanamulume wabuujile Bafaliseo amba: ‘Yesu wakunshinga maloba mu meso kabiji wa kuñambila kuya na kowa mu meso. Naji kuba byo a kuñambila, kabiji natendeka ne kumona.’ Bafaliseo baambile’mba: ‘Yesu byo abuka muntu pa juba ja Sabado, ko kuba’mba bulume bwanji kechi bwafuma kwi Lesa ne.’ Bino bantu bakwabo baambile’mba: ‘Inge kya kuba buno bulume kechi bwafuma kwi Lesa ne, kechi wakonsha kubuka uno muntu ne.’

Bafaliseo baichile bansemi ba uno mwanamulume ne kwibepuzha’mba: ‘Mwanenu  watendeka byepi kumona?’ Bansemi ba uno mwanamulume baumvwine bingi moyo, mambo Bafaliseo baambile’mba, yense uketabila mwi Yesu bakamupanga mu nshinagoga. Onkao mambo baambile’mba: ‘Kechi twayuka ne. Mwipuzhai anweba bene.’ Bino Bafaliseo batwajijile kwipuzha mepuzho avula, aye wibakumbwile’mba: ‘Nemubuula byonse byaji kumweka. Mambo ka o mwatwajijilatu na kungipuzha mepuzho?’ Bafaliseo bazhingijile bingi, bamushindaikile wakapona ne panshi.

Yesu wayile na kumona uno mwanamulume, kabiji wamwipwizhe’mba: ‘Nanchi waitabila mwi Mesiasa nyi?’ Uno mwanamulume waambile’mba: ‘Nakonsha kwitabila mwi aye inge na muyuka.’ Yesu waambile’mba: ‘Amiwa bano, yami Mesiasa.’ Nanchi bino byaubile Yesu kechi bimwesha’mba wajinga na lusa nenyi? Kechi wabukiletu uno mwanamulume ne, bino wamulengejile ne kwikala na lwitabilo.

“Anweba mwaya mungi, mambo kechi mwayuka Binembelo nangwa bulume bwa Lesa ne.”—Mateo 22:29