Kino kipungu kyalumbulula biji mu Binembelo bya Kingiliki bya Bwina Kilishitu. Yesu wasemenwe mu kisemi kyabula kunonka kyaikalanga mu muzhi muchechetu. Waingilanga ne bashanji mwingilo wa bukalipentala. Yesu waishile na kupokolola bantu bonse. Yehoba wamusajile kwikala Mfumu wa Bufumu bwa mwiulu. Inge mwi bansemi, kwashai mwanenu ayuke bulongo Yehoba byo asajile kisemi ne mpunzha kwakomejile Yesu. Mulumbulwilai ayuke Yehoba byo azhikijile Yesu kwi Heloda wakebelenga kumwipaya. Kabiji ayuke ne kuba’mba kafwako kintu kyakonsha kulengela Yehoba kukankalwa kuba byo afuukula ne. Mufunjishai ayuke mwingilo Yehoba ye apele Yoano wa kunengezhezha jimo kwiya kwa kwa Yesu. Mulumbulwilai bintu bimwesha kuba’mba kufumatu ku bwanyike, Yesu watemenwe bingi maana a Yehoba.