Umvwe bantu bo banembele Baibolo, pano mambo ka o atelelwa’mba “mambo a Lesa”? (1 Tesalonika 2:13) Pano Lesa waubile byepi pa kubuula bantu kunemba milanguluko yanji?