1. Mambo ka masongola a mwayila mizhilo kyo aletela lusekelo?

Mambo awama afuma kwi Yehoba, Lesa wa lusekelo ukeba bisemi byonse kwikala na lusekelo. (1 Timoti 1:11) Lesa ye watendekeshe masongola. Masongola a mwayila mizhilo aleta lusekelo mambo ne baana bakoma bulongo.

Lesa umona byepi masongola? Ukeba’mba bamulume ne mukazhi bekale mu masongola abo kikupu. Bena Kilishitu bafwainwa kunembesha masongola abo mwayila mizhilo ya kobekela. (Luka 2:1, 4, 5) Lesa ukeba bamulume ne mukazhi kwikala bakishinka mu masongola. (Bahebelu 13:4) Washikwa kwikana. (Malakai 2:16) Yehoba waswishatu bena Kilishitu kwikana ne kusongola nangwa kusongolwa ku muntu mukwabo inge umo wauba bukende.—Tangai Mateo 19:3-6, 9.

2. Bamulume ne mukazhi bafwainwa kwikalanga byepi?

Yehoba walengele banabalume ne banabakazhi kuba’mba bakekwashenga mu masongola. (Ntendekelo 2:18) Mwanamulume byo aji mutwe wa kisemi, wafwainwa kukebela ba mu nzubo yanji bikebwa ne kwibafunjisha pe Lesa. Wafwainwa kutemwa mukazhanji na muchima yense. Bamulume ne mukazhi bafwainwa kwitemwa ne kwinemeka. Byo kiji kuba’mba bamulume ne mukazhi bonse bambulwa kulumbuluka, bafwainwa kwilekelangako mambo pa kuba’mba bekale na lusekelo mu masongola abo.—Tangai Efisesa 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petelo 3:7.

3. Umvwe kechi mwikala bulongo ne, nanchi mwafwainwa kunyema mukwenu wa mu masongola nyi?

Umvwe muji na makatazho mu masongola enu, ibikaiko kwimwesha butemwe. (1 Kolinda 13:4, 5) Mambo a Lesa  kechi atundaika kwabana amba ko kupwisha makatazho avula aji mu masongola ne.—Tangai 1 Kolinda 7:10-13.

4. Anweba baana, nanchi Lesa ukeba’mba mwikalenga byepi?

Yehoba ukeba’mba mwikalenga na lusekelo. Wimupa mafunde awama o mwakonsha kulondela pa kuba’mba mwikale na lusekelo mu bwanyike bwenu. Ukeba’mba mumwenemo mu maana ne mu bintu byapitamo bansemi benu. (Kolose 3:20) Yehoba, Mulenga wa bintu byonse pamo ne Mwananji bakeba anweba kwikala na lusekelo kimye kyo mubena kumwingijila.—Tangai Musapwishi 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Anweba bansemi, mwafwainwa kuba byepi pa kuba’mba baana benu bekalenga na lusekelo?

Mwafwainwa kwingilanga na ngovu kukebela baana benu kajo, mwakulaala, ne bivwalo. (1 Timoti 5:8) Pano bino pa kuba’mba baana benu bekale na lusekelo, mwafwainwa ne kwibafunjisha kutemwa Lesa ne kufunda kwi aye. (Efisesa 6:4) Umvwe mwaikala bakumwenako bawama mu kutemwa Lesa mwakonsha kukwasha baana benu nabo kutemwa Lesa. Umvwe mafunde enu keafume mu Mambo a Lesa, akonsha kukwasha baana benu kwikala na ndangulukilo yawama.—Tangai Mpitulukilo ya mu mizhilo 6:4-7; Byambo bya Mana 22:6.

Baana bomvwa bingi bulongo inge mwibatundaika ne kwibatakaika. Kabiji bakeba kwibololako ne kwibajimuna. Kwibafunjisha mu jino jishinda kukebazhikijila ku byubilo byakonsha kwibapwishisha lusekelo. (Byambo bya Mana 22:15) Pano bino, pa kwibajimunako kechi mwafwainwa kwibashintaukilanga ne.—Tangai Kolose 3:21.

Bakamonyi ba kwa Yehoba banemba mabuku avula, kikatakata akukwasha bansemi ne baana. Ano mabuku aimena pa Baibolo.—Tangai Salamo 19:7, 11.