MUBENA kwinengezha kuya mu mwingilo lukelo juba jo mubena kubula kuya ku nkito. Mwakankazhama na mambo a kuba’mba mubena kumvwa kukoka. Mubena kukeba bingi kukokoloka jojo juba. Mwalomba ne kufukulapo kuya. Mwaingila na nyenga wa kishinka wa kikulumpe, kabiji kuchinchika kwanji ne lusa kwimutundaika. Byo mubena kusapwila ku nzubo ku nzubo, mwatana kuba’mba banyenga ne balongo mwaya ntanda yonse babena kusapwila pa mambo amo, kwingijisha mabuku amo, kabiji bonse babena kumwenamo mu lufunjisho lumotu. Pa kufika ku nzubo, bulume bwabwelamo. Mwaumvwa bulongo mambo mwakuya mu mwingilo.

Pa kino kimye, mwingilo wanema wa bena Kilishitu ke wa kusapwila pa Bufumu bwa Lesa. Yesu waambijile jimo amba mwingilo wa kusapwila ukengijiwa bingi mu moba akupelako. (Mat. 24:14) Nga buno bungauzhi bubena kufika byepi? Mu kino kipungu, tusakufunda pa bantu, mashinda, ne bintu byo baingijisha pa kwingila mwingilo wa bwina Kilishitu ubena kukwasha bantu bavula mwaya ntanda yonse kuketekela Bufumu bwa Lesa.