Myanmar

Jashi pa kupwila

Jibumba ja mwingilo

Kuwamisha Nzubo ya Bufumu

Baibolo waamba pa mabumba abiji a banabalume bengila mingilo, “bakalama ne bankwasho mu kipwilo.” (Filipai 1:1) Mu bipwilo byonse muji bakulumpe ne bankwasho. Bankwasho betukwasha byepi mu kipwilo?

Bakwasha jibumba ja bakulumpe mu kipwilo. Bankwasho bata muchima ku bintu bya ku mupashi kabiji banabalume baketekelwa bingi, bonse bengila bingi na ngovu, bamo banyike ne bakwabo bakulumpe. Bengila mingilo yanema bingi ya mu jibumba ja Lesa ne mingilotu ikwabo ikebewa kwingila mu kipwilo. Kino kilengela bakulumpe mu kipwilo kuta muchima pa kufunjisha ne pa mingilo ya bukafunga.

Bengila mingilo yanema bingi. Bankwasho bamo bebapa mwingilo wa kutambwila bonse babena kwiya na kupwila. Bakwabo bengijila ku bya kwambilamo, kupana mabuku, ku mali a kipwilo ne kupa basapwishi manyaunda a mwakwingijila. Kabiji bengila ne mwingilo wa kuwamisha Nzubo ya Bufumu. Bakonsha ne kwibambila ku bakulumpe mu kipwilo kuya na kukwasha bakikulumpe. Bankwasho bengila mingilo yonse yo bebapa, kabiji kipwilo kibanemeka bingi pa mingilo yo bengila ne pa kwipana kwabo.—1 Timoti 3:13.

Baji na byubilo byawama bya bwina Kilishitu. Bankwasho bebatongola na mambo a byubilo byabo byawama bya bwina Kilishitu. Majashi o bamba pa kupwila akosesha bingi lwitabilo lwetu. Byo batangijila mwingilo wa kusapwila, betulengela ne atweba kwikala na kizaku mu mwingilo. Kukwatankana kwabo na bakulumpe, kuleta mutende ne kukwatankana mu kipwilo. (Efisesa 4:16) Mu kuya kwa kimye, nabo bakonsha kufikilamo kwikala bakulumpe mu kipwilo.

  • Bankwasho mu kipwilo ke banabalume baji byepi?

  • Bankwasho balengela byepi kipwilo kwingila bulongo?