United States

Sukulu wa Gileada, ku Patterson, mu New York

Panama

Masukulu a kufunda pe Lesa anema bingi ku Bakamonyi ba kwa Yehoba. Aba bepana kwingila kimye kyonse mu mwingilo wa kusapwila Bufumu bebanengezhezha masukulu akwibakwasha “kwingila bulongo mwingilo.”—2 Timoti 4:5.

Sukulu wa Mwingilo wa Bupainiya. Panyuma ya kwingila mwaka umo mu mwingilo wa bupainiya bwa kimye kyonse, mulongo nangwa nyenga wakonsha kutanwa ku sukulu wa moba atanu na jimo wikela pa Nzubo ya Bufumu iji pepi. Uno sukulu waikelako kukwasha bapainiya kwikala na bulunda bwakosa ne Yehoba, kuwamisha busendwe bwabo mu mwingilo, ne kwibakwasha kutwajijila mu uno mwingilo mu bukishinka.

Sukulu wa Basapwishi ba Bufumu. Uno sukulu wa bañondo babiji waikelako kufunjisha bapainiya bapijilwa benengezha kuya na kwingijila konse kuji kukajilwa. Nabo kijitu nobe babena kwamba’mba: “Amiwa bano! Ntumai!” byonka byaubile Yesu Kilishitu, Musapwishi mwine wayukisha. (Isaya 6:8; Yoano 7:29) Kufuma pa nzubo ne kuya na kwingijila kungi kwavwangamo ne kufunda kwikala bwikalo bwapela. Bisho, nkilo ne kajo byakonsha kupusana bingi na byo apijilwa ko afuma. Kimo kimye kikebewa ne kufunda mulaka wakatataka. Uno sukulu ukwasha bonsetu, bakatanda ne bazhike ne baji mu masongola, baji na myaka ya kusemwa kutendekela pa 23 kufika pa 65 kwikala na bipangwa bya mupashi bya kwibakwasha mu mwingilo wabo ne kufunda bintu bibalengela kwibengijisha bingi kwi Yehoba ne jibumba janji.

Sukulu wa Baibolo wa Gileada wa Watchtower. Mu Kihebelu kyambo kya “Gileada” kilumbulula “Mulumba wa Bukamonyi.” Uno sukulu watendekele mu 1943. Baana ba sukulu kukila pa 8,000 bapwisha uno sukulu bebatuma mu mwingilo wa bumishonale na kushimuna bukamonyi “kufika kwapela ntanda.” Kabiji bengila bingi bulongo. (Byubilo 13:47) Bapwishishe uno sukulu byo bafikile kimye kitanshi mu Peru, kechi mwajingapo kipwilo ne. Pano luno muji bipwilo kukila pa 1,000. Bamishonale byo bafikile mu kyalo kya Japan, Bakamonyi kechi bakijile pa jikumi ne. Lelo jino muji Bakamonyi kukila pa 200,000. Uno sukulu wa Gileada wa bañondo batanu mwavwangwa kufunda Mambo a Lesa bulongo. Baji mu mwingilo wa bupainiya bwiikajila nangwa bamishonale, bengijila pa ofweshi wa musampi, ne baji mu mwingilo wa bukalama bwa mwanzo bebeta ku uno sukulu ko bebafunjisha bulongo bya kwibakwasha kushikimana ne kutwala mwingilo wa kusapwila palutwe.

  • Mambo ka o kwaikela Sukulu wa Mwingilo wa Bupainiya?

  • Bañanyi bo banengezhezha Sukulu wa Basapwishi ba Bufumu?