France

Poland

Russia

Yesu waambijile baana banji ba bwanga amba: “Kyeya kyenu kimweke ku bantu bonse, kuba’mba bamone mingilo yenu yawama ne kutumbijika Shenu wa mwiulu.” (Mateo 5:16) Pa kuba’mba tube bino tubena kwingijisha biñambañamba byaiyamo, kubikapo ne intaneti. Pa keyala wetu wa jw.org/kqn, po patanwa byaitabilamo Bakamonyi ba kwa Yehoba ne mingilo yabo. Ñanyi mitwe imo itanwapo?

Mikumbu ya mu Baibolo ya mepuzho epuzha bavula. Mwakonsha kutaana mikumbu ya mepuzho avula anema bingi akatazha bavula. Talakiti wa kuba’mba Nanchi Buyanji Bukapwa Nyi? ne wa kuba’mba Umvwe Muntu Wafwa, Wakonsha Kwikala Mumi Jibiji Nyi? aji ne pa intaneti mu milaka kukila pa 600. Kabiji mwakonsha ne kutaana Baibolo wa Binembelo bya Ntanda Ipya mu milaka kukila pa 130 ne mabuku a kwingijisha pa kufunda Baibolo nabiji buku wa Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? ne Kyamba kya Usopa ne Labainga! wakatataka. Ano mabuku mwakonsha kwiatanga, nangwa kukopolola byambo pa MP3, PDF, nangwa kwingijisha EPUB. Mwakonsha ne kupulinchila bantu bamwesha lusekelo bya mu mulaka ye bomvwa. Kabiji mavidyo avula nao atanwapo ne mu milaka ya kwamba na maboko. Kabiji mwakonsha kukopolola bifwanyikizho bya mu Baibolo, ne mashimikila a mu Baibolo o batangila jimo ne nyimbo yawama ya kumvwako kimye kyo mubena kukokoloka.

Bishinka pa Bakamonyi ba kwa Yehoba. Pa keyala wetu patanwa masawakya ne bipikichala bya bimweka mu mwingilo wetu wa ntanda yonse, biponako bikunza Bakamonyi ba kwa Yehoba ne byo bakwasha bantu baji mu bya malwa. Mwakonsha ne kutanapo mabulañano a kushonkena kwa kijiiji ne makeyala a maofweshi a misampi.

Na bino biñambañamba byaiyamo, tubena kusamisha kyeya kya bukine mwaya ntanda yonse. Bantu bonse mwaya ntanda, ne ba ku Antarctica, bonsetu babena kumwenamo. Tubena kulomba kuba’mba “byambo bya Yehoba bikomenga bukiji” mwaya ntanda yonse ne kuleta lukumo kwi Yehoba.—2 Tesalonika 3:1.

  • Nga keyala wetu wa jw.org/kqn ubena kukwasha byepi bantu kufunda bukine bwa mu Baibolo?

  • Ñanyi bintu byo mukeba kumona pa keyala wetu wa pa intaneti?