“Vwalai muchima . . . wa lusa, wa kwipelula, wakoka ne wa butekanye.”Kolose 3: 12

Inge bantu batwela mu masongola bekala ke kisemi. Nangwa kya kuba mwanemeka ne kutemwa bansemi benu, bino benakwenu bo bo mwafwainwa kutemwisha pano pa ntanda kechi muntu mukwabo ne. Balongo benu bamo kechi bakonsha kwitaba ne. Bino mafunde a mu Baibolo akonsha kwimukwasha kuyuka byakuba na balongo benu pa kuba’mba mwikalenga mutende nabo ne kukosesha masongola enu.

 1 NEMEKAINGA BALONGO BENU

BYAMBA BAIBOLO: “Nemeka bashobe ne bainobe.” (Efisesa 6: 2) Nangwatu mukome, mwafwainwa kunemekanga ne kushingikanga bansemi benu. Kabiji vulukainga’mba benakwenu nabo bafwainwa kuta muchima bansemi babo. “Butemwe kechi buba kichima ne.” Onkao mambo kange mumvwinenga kichima benakwenu pa kuta muchima bansemi babo ne.1 Kolinda 13:4; Ngalatiya 5: 26.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Kechi mwambenga byambo nabiji bya kuba’mba, “Balongo bobe bañendelekatu moba onse” ne, nangwa’mba “Byonse byo nguba bainobe kechi basekelamo ne”

  • Mwenainga bintu mu bena kwibimwena benakwenu

 2 MWAFWAINWA KWAMBA KIPASU

BYAMBA BAIBOLO: “Mwanamulume ukasha bashanji ne bainanji ne kulamachila ku mukazhanji, ne abo bakekala ke mubiji umo.” (Ntendekelo 2:24) Inge mwasongola nangwa kusongolwa, bansemi balanguluka’mba mukiji mu maboko abo kabiji bakeba kwimutangijilanga mu masongola enu.

Anwe bene bubiji bwenu umvwañanai po bafwainwa kupelela ne kwibabula kipasu. Mwafwainwa kwamba na jiwi jakoka ne kumwesha’mba mwi batemwa kabiji mwi bashingika. (Byambo bya Mana 15: 1) Kwipelula, kukoka muchima ne butekanye byakonsha kwimukwasha kwikala mutende na balongo benu ne ‘kwitekenya anwe bene na bene mu butemwe.’Efisesa 4: 2.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Inge balongo benu ke balete bufinda mu masongola enu, isambaipo na benakwenu kimye kyo mwabula kuzhingila

  • Isambai pa byo musakupwisha lolo lukatazho