‘Bintu byo balangulukila jimo bilumbuluka inge besambapo.’—Byambo bya Mana 20: 18

Bonse tukeba mali a kupotamo bintu bikeba ba mu bisemi byetu. (Byambo bya Mana 30: 8) Ibyo mali “akwashañana.” (Musapwishi 7:12) Kyakonsha kukatazha bingi baji mu masongola kwisamba pa mali, bino kange muleke mali aletenga makatazho mu masongola enu ne. (Efisesa 4:32) Baji mu masongola bafwainwa kuketekela benakwabo ne kufuukwila pamo bya kwingijisha mali.

 1 TANCHIKAINGA BULONGO BYA KUPOTA

BYAMBA BAIBOLO: “Ñanyi mwi anweba uba inge ukeba kushimika kyamba ubula kukikala panshi ne kubala mali o akengijisha kuba’mba amone kana uji na avula a kwikipwishisha?” (Luka 14:28) Kyanema bingi kwikala pamo ne kwisamba pa bya kwingijisha mali. (Amosi 3: 3) Isambai pa byo mubena kukeba kupota ne pa mali o mubena kukeba kwingijisha. (Byambo bya Mana 31:16) Kechi mwafwainwa kupota kintu na mambo a kuba’mba muji na mali ne. Kechi mwafwainwa kwitwezha mu nkongole ne. Potai bintu byaesakana na mali onka o muji nao.—Byambo bya Mana 21:5; 22: 7.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Inge muji na mali ashalapo ku mpelo ya ñondo, isambai byo mu sa kukeengijisha

  • Umvwe ashalapo acheche, mwakonsha kukepeshako bya kupota. Umvwe mupota kajo ko banengezhezha jimo, mwakonsha kupota ko mwakonsha kwinengezhezha anweba bene

 2 KASULUKAI KWISAMBA BYO MWAKONSHA KWINGIJISHA MALI O MUFOLA

BYAMBA BAIBOLO: “Tutesha muchima ku bintu byonse mu bukishinka, kechi kwi Yehoba konkatu ne, bino ne ku bantu.” (2 Kolinda 8:21) Bulai benakwenu mali o mufola, kwibabepa ne.

Inge musaka kupota kintu kikatampe patanshi mwafwainwa kukisambapo na benakwenu. (Byambo bya Mana 13:10) Kwisamba bulongo pa mali kukaleta mutende mu masongola enu. Mwafwainwa kuyuka’mba ano mali enu bonse kechi enu bunke ne.1 Timoti 5: 8.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Mwafwainwa kwitabuzhanya mali o mwakonsha kwingijisha kwakubula kwipuzha benakwenu

  • Isambainga pa mali kimye kyonse. Kechi kupembelelatu paikala lukatazho ne