MULAKA wa bena Georgia ke mulaka umo pa milaka itanshi yo batuntulwijilemo Baibolo, kununga pa Kilatini, kina Armenia, mulaka wa Coptic, wa Syriac, ne ikwabotu. Mamanyusikilipiti a Mambo Awama, makalata a kwa Paulo, ne Masalamo mu mulaka wa bena Georgia, amwesha’mba beatuntulwile kala kene mu myaka pakachi ka 401 ne 500 Yesu saka asemwa kala. Pa myaka yavula bingi yalondejilepo, mwingilo wa kutuntulula ne kukopolola Baibolo mu mulaka wa bena Georgia wayijileko palutwe kya kuba kwaikele Mabaibolo apusana pusana. *

Pa myaka yavula, mabuku avula a bena Georgia ne bintu byo baitabijilemo byaimenejile pa mafunde a mu Baibolo. Mu jishimikila janembelwe kala mu myaka ya ma 400 jaamba pe Shushanik, muka mfumu ye baipayile, muji byambo byavula byafuma mu Baibolo. Mu kishimi kya kuba’mba Vepkhvistqaosani (Kitonzhi Uvwala Kiseba kya Kisumpa Ufita), kyanembele Shota Rustaveli mu mwaka wa 1220, namo muji mafunjisho avula aimena pa mafunde a bwina Kilishitu. Waambile pa bulunda, bumpanyi, ne kutemwa benyi, kabiji ano mafunde beanemeka bingi ku bantu ba mu Georgia.

^ jifu. 3 Pa kuba’mba muyukilepo byavula, monai kibaaba kya kuba’mba “Bya Buneme Byafyamine pa Myaka Yavula,” mu Kyamba kya Usopa kya June 1, 2013.