BENA Kilishitu bakambizhiwa kuvuluka Kivuluko kya lufu lwa Kilishitu. Kino kivuluko kitelwa ne kuba’mba ‘kijiilo kya Nkambo kya mabanga.’ (1 Kolinda 11:20) Mambo ka kino kivuluko o kyanemena? Kyafwainwa kuvulukwa kimye ka kabiji mu ñanyi jishinda?

Yesu Kilishitu watendekeshe kino kivuluko bufuku bwa juba ja Kijiilo kya Lupitailo kya Bayudea mu 33 C.E. Kijiilo kya Lupitailo kyajinga kivuluko kyavulukwanga jimo pa mwaka, pa juba ja bu 14 mu ñondo wa Bayudea wa Nisanyi. Pa kuba’mba babale kufika pa jino juba, kyamweka Bayudea bapembelelanga juba ja kumpelo ya mayoo ne ku ntendekelo ya mwela jikala na maawala 12 a mute ne maawala 12 a bufuku. Ñondo mutanshi watentaminanga kwipi na jino juba ye wajinga ntendekelo ya Nisanyi. Juba ja Lupitailo jaikalangako inge papita moba 14, panyuma ya kuzhika juba.

Yesu wavulukile Juba ja Lupitailo pamo na batumwa banji, wapangilemo Yuda Isakaliota, ne kutendekesha Kijiilo kya Nkambo kya Mabanga. Kino kijiilo kyapingile pa Kijiilo kya Lupitailo ne onkao mambo kyafwainwa kuvulukwangatu jimo pa mwaka.

Mambo Awama a kwa Mateo ashimuna’mba: ‘Yesu washikwile shinkwa, ne pa kumupesha, watebawile; ne kupana wapaine ku baana banji ba bwanga amba, Tambulai, jai; uno ye mubiji wami. Kabiji washikwile katomeno nako, ne pa kusanta, wibapeleko amba, Shilañanai anweba bonse; mambo ano o mashi ami a lulayañano, aichikila bavula mu kwibalekela mambo.’—Mateo 26:26-28.

Bamo baitabila’mba Yesu waalwile shinkwa kwikala ke mubiji wanji ne binyu ke mashi anji onkae. Pano bino, kimye kyo apaine uno shinkwa, mubiji wa kwa Yesu wajingatu bulongo kafwako po akozhewe ne. Nanchi batumwa ba kwa Yesu kine bajilenga mubiji wanji ne kutoma mashi anji onkae nyi? Ine, mambo kuno inge kwajinga kuja nyama ya muntu ne kulala muzhilo wa Lesa. (Ntendekelo 9:3, 4; Bena Levi 17:10) Kwesakana na Luka 22:20, Yesu waambile’mba: “Kano katomeno lo lulayañano lupya mu mashi ami, emwichikila anweba.” Nanchi aka katomeno kaikele kya kine “lulayañano lupya” nyi? Ine, kino kechi kyakonshekele ne, mambo lulayañano ke lumvwañano, kechi kintu kimweka ne.

Shinkwa ne binyu

Onkao mambo, byonse bibiji shinkwa ne binyu ke bimpashañanotu. Shinkwa wimenako mubiji wa kwa Yesu walumbuluka. Yesu waingijishe shinkwa washajileko pa Kijiilo kya Lupitailo. Uno shinkwa walengelwe kwa kubula kubikako mbizho, nangwa’mba isiti. (Kulupuka 12:8) Baibolo waingijisha mbizho kwimenako bundengamambo nangwa kutama. Onkao mambo, shinkwa wimenako mubiji walumbuluka Yesu ye apaine. Kechi wajinga na bundengamambo ne.—Mateo 16:11, 12; 1 Kolinda 5:6, 7; 1 Petelo 2:22; 1 Yoano 2:1, 2.

Binyu bichila bimenako mashi a kwa Yesu. Ano mashi o alengela lulayañano lwa katataka kunema. Yesu waambile’mba mashi anji aichikile ‘mu kulekela mambo.’ Mu jino jishinda bantu bamonwa kwikala batoka babula bundengamambo ku meso a Lesa kabiji bakonsha kutwela mu lulayañano lupya na Yehoba. (Bahebelu 9:14; 10:16, 17) Luno lulayañano nangwa’mba lumvwañano lo lulengela bena Kilishitu bakishinka ba 144,000 kuya mwiulu. Amwa mwiulu bakekala bamfumu ne bañanga bakubila bantu bonse byawama.—Ntendekelo 22:18; Yelemiya 31:31-33; 1 Petelo 2:9; Lumwekesho 5:9, 10; 14:1-3.

Bañanyi bafwainwa kuja ku bino bimpashañano bya pa Kivuluko? Aba bonkatu baji mu lulayañano lupya, ko kuba’mba aba baji na luketekelo lwa kuya mwiulu bo bafwainwa kujako shinkwa ne kutoma binyu. Mupashi wazhila wa Lesa wibalengela kusumininwa’mba basalwa kukekala bamfumu ba mwiulu. (Loma 8:16) Kabiji baji ne mu lulayañano lwa Bufumu pamo na Yesu.—Luka 22:29.

Pano nga ibyepi aba baji na luketekelo lwa kwikala myaka ne myaka mu Paladisa panopantanda? Bano nabo balondela mukambizho wa kwa Yesu ne kutanwa ku Kijiilo kya Nkambo kya Mabanga, pano bino beyatu na kutanwako, kechi bajako ne. Bakamonyi ba kwa Yehoba bavuluka Kijiilo kya Nkambo kya Mabanga jimo pa mwaka, pa Nisanyi 14 panyuma ya kuzhika juba. Nangwa kya kuba bantu bachechetu mwaya ntanda yonse bo baji na luketekelo lwa kuya mwiulu, kino kivuluko kyanema bingi ku bena Kilishitu bonse. Ke kimye bonse kyo bafwainwa kuvulukapo pa butemwe bukatampe bwa Yehoba Lesa ne Yesu Kilishitu.—Yoano 3:16.

← Monai kitango muji bino byambo