Yakoba ne baana banji

AKITALA kino kisemi kikatampe. Bano bonse ke baana babalume 12 ba kwa Yakoba. Kabiji wajinga ne na baana ba bakazhi. Nanchi wayukapo mazhina a bano baana bamo nyi? Twaya tufundepo mazhina amo.

Liya wasemene Lubenyi, Shimeona, Levi ne Yuda. Lechela byo amwene’mba kechi ujipo na mwana ne, waubile bingi bulanda. Onkao mambo, wapaine muzha wanji aye Biliha kwi Yakoba, kabiji uno Biliha wasemene baana babiji ba Danyi ne Nafitali. Kepo Liya naye apaine muzha wanji aye Zilipa kwi Yakoba, ne Zilipa naye wasemene Gadi ne Ashela. Kabiji Liya wapezhezheko kusema baana babiji ba Isakala ne Zebuluna.

Kyapeleleko Lechela naye wajinga na jishuko ja kusema mwana. Wamutumbile jizhina amba Yosefwa. Tukafunda byavula pe Yosefwa kulutwe, mambo waishile kwikala muntu wanema bingi. Bano bo bajinga baana jikumi na umo basemekelwe kwi Yakoba kimye kyo aikalanga ne bashanji Lechela abo ba Labanyi.

Yakoba wajinga ne na baana babakazhi, bino Baibolo watongolapotu mwana umo. Jizhina janji wajinga Daina.

Kimye kyafikile Yakoba kyo afuukwilepo kufuma kwi Labanyi ne kubwela ku Kenana. Onkao mambo, wakonkenye pamo kisemi kyanji kikatampe, mikooko ne bañombe banji ne kwimana lwendo lwalepele bingi.

Panyuma ya kuba Yakoba ne kisemi kyanji bafika mu Kenana, Lechela wasemene mwana wamulume mukwabo. Kino kyaubiwe kimye kyo bajinga pa lwendo. Lechela wakwachiwe na misongo ya bisanso, kabiji wafwile panyuma ya kupapa. Bino mwana wa mulume wajingatu wakosa bulongo. Yakoba wamutumbile’mba Benjamina.

Twafwainwa kuvulukanga mazhina a baana babalume 12 ba kwa Yakoba mambo kisaka kyonse kya bena Isalela kyafumine ku bano baana. Kabiji mikoka 12 ya bena Isalela yatumbilwe mazhina jikumi a baana babalume ba kwa Yakoba, ne baana babalume babiji ba kwa Yosefwa. Izaka waikele myaka yavula panyuma ya kusema bano bansongwalume, kabiji kwikala na bankana bavula byonkabye kwamutokesheshe bingi ku muchima. Pano twaya tumone kyamwekejile munkananji wamukazhi aye Daina.

Ntendekelo 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Mepuzho

 • Baana batanu na umo ba kwa Yakoba bo asemejile mu mukazhanji mutanshi aye Liya bajinga bañanyi mazhina?
 • Baana babiji Yakoba bo asemejile mu muzha wa kwa Liya aye Zilipa bajinga bañanyi?
 • Nanchi baana babiji Yakoba bo asemejile mu muzha wa kwa Lechela aye Biliha bajinga bañanyi mazhina?
 • Nanchi baana babiji Lechela bo asemene bajinga bañanyi, kabiji ki ka kyamwekele kimye mwana wa bubiji kyo asemekelwe?
 • Kwesakana na byo wamona pa kikye kipikichala, Yakoba wajinga na baana babalume banga, kabiji ki ka kyafuminemo mwi abo?

Mepuzho akwabo

 • Tanga Ntendekelo 29:32-35; 30:1-26 ne 35:16-19.

  Kwesakana na byonka byo kyamweshiwe ku baana 12 ba kwa Yakoba, nga baana ba Bahebelu bebatumbanga byepi mazhina mu kimye kya kala?

 • Tanga Ntendekelo 37:35.

  Nangwa kya kuba amba Daina ye yenka waambiwapo mu Baibolo, twayuka byepi amba Yakoba wajinga na baana babakazhi bavula? (Nte. 37:34, 35)