• WASEMEKELWE MU 1928

  • WABATIZHIWE MU 1957

  • BWIKALO Nyenga wakwashishe mwatawanji kufunda bukine. Byashimikizha mwananji wa mulume aye Mario Koetin.

BAMAMA bawamine bingi muchima kabiji batemenwe Baibolo. Byo bataaine Gertrud Ott mishonale waingijilanga mu Manado, ku North Sulawesi, baswile kufunda Baibolo kabiji baishile mu bukine. Pano bino, batata ba Erwin baingilanga mu banki kabiji batalanga pa bintu byatwelanga mu muzhi mukatampe wa Jakarta, kechi batemenwe bukine bwafunjile bamama ne.

Juba jimo, batata baambijile bamama kusalapo kintu kimo.

Baambile na bukaji amba, “Pe amiwa ne bupopweshi usalepo kimo!”

Bamama balangulukilepo bingi. Kepo bakumbwile na mushingi amba, “Nasala byonse bibiji, anweba ne Yehoba.”

Batata bazhindaminetu nzoo, kabiji bukaji bwafwomokele.

Mu kuya kwa moba, batata balekele kukatazha bamama mambo batemenwe bingi bamama, mambo bajinga na maana ne milangwe.

 Nangwa byonkabyo, bamama bakebeshenga bingi kuba’mba batata bafunde bukine. Bamama byo balombelepo pa kimye kyabaya, bavulukile’mba batata batemwa kufunda milaka. Onkao mambo, bafuukwilepo kushanga bazhikula kinembelo kimo kya mu Baibolo wa Kizungu. Bamama babuujile batata amba, “Mbena kukeba kufunda kizungu. Bamama byo bayukile’mba batata batemwa kuteleka ku majashi a mvula bantu, baambijile batata kutelekako kimye kyo banengezhenga majashi a mu Sukulu wa Mwingilo wa Lesa. Batata baswile. Byo bayukile’mba batata batemwa kutambwila benyi, bebepwizhe inge bafwainwa kutambwila kalama wa mwanzo. Batata baswile. Byo bayukile’mba batata batemwa kisemi kyabo, bebambijile’mba tukekale pamo pa kupwila kwa bwina Kilishitu. Kabiji baswile.

Kukooka muchima kwa bamama ne kwingijisha mashinda awama, kwalengejile batata kukooka muchima. Byo twavilukijile ku England, batainwe ku kupwila ne kwisampa bulunda na mulongo John Barr wajinga mu Jibumba Jitangijila ja Bakamonyi ba kwa Yehoba. Yenkawa mwaka, batata babatizhiwe, akino kyalengejile bamama kutemwa bingi. Batata batwajijile kutemwa bingi bamama.

Balunda netu bamo bamba’mba bamama bajingatu byonka byajinga Lidiya mwina Kilishitu wa mu myaka kitota kitanshi watambwilanga benyi. (Byu. 16:14, 15) Ngesakanya bamama kwi Sala wakookelanga bingi mwatawanji Abalahama. (1 Pe. 3:4-6) Bamama bawamine muchima, bajinga na mushingi, kabiji bajinga na bulunda bwakosa ne Lesa, akino kyalengejile bantu bonse bebayukile kwibatemwa bingi. Byubilo byabo byawama byo byalengejile batata kufunda bukine. Bamama nebamonanga’mba mwana wa mukazhi wa kwa Sala.

Bamama bawamine muchima, bajinga na mushingi ne na bulunda bwakosa ne Lesa, kabiji bantu bonse bebayukile bebatemenwe bingi