KIMYE kyo bashinkwilenga musampi wa mu Madagascar pa Kibelushi pa 24 January 2015, nyenga umo waambile’mba, “Natemenwe bingi.” Aye ne bantu 583 baishileko nabo batemenwe bingi kumona uno musampi uji na bibamba bya katataka 19 ne kibamba mwa kujiila kyo babayishe ne mwa kutekela mo bawamishe. Banungileko ne maofweshi akwabo, Kibamba mwa mali ne mo Balengela Bikekala Kishimikwa ne Madipatimenti a bya Buntungi. Kabiji bibamba mwa kufyatwila mavidyo ne madipatimenti a mulaka wa kwamba na maboko bebalengejile akatataka, kabiji balengele ne Kibamba mwa Kunembelanga Mabuku a Bampofu. Byo bapwishishe kulumbulula byajinga kala mwingilo mu Madagascar, bantu baishileko batemenwe bingi jashi jaambile mulongo Mark Sanderson wa mu Jibumba Jitangijila.

Ofweshi wa mu Madagascar wa katataka uji na bibamba 19

 Bantu ba Yehoba mu Jakarta ku Indonesia, baumvwine bingi bulongo kimye mema kyo aumine mu uno muzhi kimye kyo bashinkwilenga musampi wa katataka pa 14 February 2015. Uno musampi luno uji na bibamba bya maofweshi peulu ne bibamba 12 panshi ya kino kishimikwa. Madipatimenti avula a pa Betele beavilwila mu bishimikwa bicheche biji kipikipi. Mulongo Anthony Morris wa mu Jibumba Jitangijila ye waambile jashi ja kushinkula musampi, kabiji bantu 15,257 bapwijile mu kibanza kuba’mba bomvwe jashi jo aambilenga jajinga na mutwe wa kuba’mba, “Twajijilai Kuchichinka pa Kwingila Mingilo Yawama.” Kuno kupwila kwaikejile mu mapunzha 41, kwatainwe bantu 11,189, kabiji kuno ko kupwila kukatampe kutanshi kwa bantu ba Yehoba mu Indonesia. Ronald Jacka mishonale mutanshi kuya na kwingijila mu Indonesia, waambile’mba: “Byo nafikile mu Indonesia mu 1951, mwajingatu basapwishi 26 kwapwa. Pa kushinkula uno musampi lelo, bantu kukila pa 26,000 baiya ku kuno kupwila. Kine, Yehoba wapesha bingi bantu banji mu Indonesia!”