KUFUMA pa 31 August 2015, Baibolo wa Binembelo bya Ntanda Ipya bamutuntulula yense nangwa lubaji lumo mu milaka 129. Kabiji uno Baibolo uji ne pa keyala wetu wa jw.org mu milaka 129, kuvwangakotu ne milaka itanu na ibiji ya kwamba na maboko. Ano o ma Baibolo o balupwile mu mwaka wa mwingilo wa 2015: