Kopololai:

(Mateo 24:13)

 1. Tukachinchika

  Byepi byaambile Yesu?

  Mu makatazho

  Wamwene biji kulutwe.

  Milaye ya Lesa,

  Yo yo atemenwe.

  (KOLASI)

  Atweba tuchinchike.

  Kange tukooke ne.

  Lesa ye witutemwa.

  Tutwajijile na kuchinchika.

 2. Byo tupitamo

  Bituletela bulanda;

  Byonse bikapwa,

  Lesa uketupa bumi.

  Pa kwibutambula,

  Kana twachinchika.

  (Kolasi)

  Atweba tuchinchike.

  Kange tukooke ne.

  Lesa ye witutemwa.

  Tutwajijile na kuchinchika.

 3. Kange tukooke

  Nangwa kuzhinauka ne.

  Twingilengatu

  Ne juba byo jikafika.

  Tuchinchikengatu.

  Mambo moba apwa.

  (Kolasi)

  Atweba tuchinchike.

  Kange tukooke ne.

  Lesa ye witutemwa.

  Tutwajijile na kuchinchika.