Kopololai:

(Yoano 15:13)

 1. Yehoba ye Tata,

  Twafwainwe lufu.

  Bukuzhi bwitupa

  Luketekelo!

  Twipana kwi nweba,

  Mu byonse byo tuba.

  Tukabuula bantu,

  Kyonse kyo mukeba.

  (KOLASI)

  Mwitupele Mwana,

  Twimbilatu pamo,

  Tukemba myaka yonse,

  mambo mwitupele Mwana.

 2. Kifyele kyenu kyo

  Kitufwenya kwipi.

  Twasanta kwikala

  Balunda nenu.

  Twakila kutemwa

  Bupe bo mwitupa.

  Mwitutumijile

  Yesu kwitufwila.

  (KOLASI)

  Mwitupele Mwana,

  Twimbilatu pamo,

  Tukemba myaka yonse,

  mambo mwitupele Mwana.

  (KUPWISHA)

  Twimusanchila bingi Tata Yehoba,

  Na mambo a kwitupa Mwanenu umotu.

(Kabiji monai Yoa. 3:16; 1 Yoa. 4:9.)