MONAI
Byambo
Kipikichala

(Mateo 10:11-15)

 1. 1. Nkambo witubuula bya kusapwila,

  Pa Bufumu bwa Lesa, mba:

  ‘Konse ko mwaya kebainga bantu

  Bafwainwa bakeba kumvwa.

  Inge mwibemuna bo mwataanapo,

  Bamo bakemutambwilanga.

  Bino nge bakana ne kwimupanga,

  Mwikunta lukungu ne kuya.

 2. 2. Bemutambwila, batambwila Nkambo,

  Baswa ne kutelekako.

  Byo bakeba bumi bwa myaka yonse

  Mukengijilangatu pamo.

  Kange mwakamwe pa byo mukamba ne,

  Lesa ukemubuula byambo.

  Inge mwakumbula bulongo bantu

  Mukebafika pa muchima.