Bishinka byavula byamwesha’mba basapwishi bakatataka bo bafunjisha bulongo kusapwila kimye kyonse mu mwingilo, bekala basapwishi bengila bulongo. (Man 22:6; Fp 3:16) Monai ano mashinda o mwakonsha kwingijisha pa kukwasha bo mufunjisha Baibolo kutemwa mwingilo wa kusapwila:

  • Inge ye mufunjisha Baibolo wafikilamo kwikala musapwishi wabula kubatizhiwa, tendekaiko kumufunjisha ponkapotu. (km 8/15 1) Mulumbulwilai bulongo buwame buji mu kusapwila kimye kyonse. (Fp 1:10) Ambainga bintu byawama pa nyaunda yo mwingijilamo. (Fp 4:8) Mutundaikai kwingijilanga pamo na kalama wa jibumba ne na bakwabo basapwishi pa kuba’mba afunjileko byavula kwi abo.—Man 1:5; km 10/12 6 jifu. 3

  • Inge ye mwafunjishanga Baibolo wabatizhiwa, kechi mwafwainwa kwikileka kumutundaika ne kumukwasha kuyuka bya kusapwila ne, kikatakata inge kya kuba kechi wapwishishe kufunda buku wa “Butemwe bwa Lesa” ne.—km 12/13 4

  • Ingijishainga jishinda japeela pa kusapwila inge mubena kwingijila pamo na musapwishi wakatataka. Umvwe mwamona byo aji kutendeka mwisambo, musanchilai. Mubuulaiko mashinda akwabo akonsha kumukwasha pa kuba’mba afikilemo kusapwilanga bulongo.—km 5/10 7