KYAMBA KYA USOPA

Bwipuzho: Ñanyi upana bupe bwanema kukila bupe bonse?

Kinembelo: Ya 1:17

Mupai: Kino Kyamba kya Usopa kyaamba pa bupe bwitupa Lesa bwakila bintu byonse.

INGIJISHAI BAIBOLO PA KUFUNJISHA

Bwipuzho: Lesa ñanyi jizhina?

Kinembelo: Sl 83:18

Bukine: Lesa jizhina janji Yehoba.

IKALAI BALUSEKELO MU KISEMI KYENU

Bya Kwamba: Tubena kutambisha vidyo mwipi waamba pa kisemi. [Mutambishai vidyo wa kuba’mba Ikalai Balusekelo mu Kisemi Kyenu.]

Mupai: Inge mukeba kutanga buloshuwa watongolwa mu uno vidyo, nakonsha kwimupapo umo nangwa kwimumwesha bya kumukopolola pa intaneti.

NENGEZHAI JISHINDA JENU JA KWISAMBILAMO

Pa kunengezha bya kwisamba na bantu mu mwingilo, londelai jishinda ja kwisambilamo jiji mu Kabuku ka Kupwila.