Mazubo a Bufumu ke bishimikwa bya kwa Yehoba. Bino bishimikwa byanema bingi. Atweba bonse twafwainwa kuba byepi pa kuba’mba twingilengako mwingilo wa kuwamisha Nzubo ya Bufumu? Isambai ano mepuzho inge mwapwisha kutamba vidyo wa kuba’mba: Kulama Bulongo Mazubo a Bufumu.

  1. Mambo ka Mazubo a Bufumu kyo anemena bingi?

  2. Mambo ka o twafwainwa kulaminanga bulongo Mazubo a Bufumu?

  3. Bañanyi bafwainwa kwingilanga mwingilo wa kuwamisha Nzubo ya Bufumu?

  4. Mambo ka kwizhikijila ku mapuso o kwanemena, kabiji ñanyi bintu bimo byo mwakumona mu vidyo byo mwafwainwa kuba pa kwizhikijila?

  5. Bupe bo tupana bunemeka byepi Yehoba?

NGINGILANGAKO MWINGILO WA KUWAMISHA KUPICHILA MU: