●○○ KIMYE KITANSHI

Mukwekele wa Kwita Bantu ku Kivuluko (March 3-31): Tubena kwimwita ku kupwila kwanema bingi. Kapepala ka kwimwichilapo ako mwane. Pa Kibelushi, 31 March, bantu bavula mwaya ntanda yonse bakapwila pamo na kuvuluka lufu lwa kwa Yesu Kilishitu. Kano kapepala kabena kumwesha kimye ne mpunzha kukekajila kuno kupwila. Kabiji tubena kwimwita kwiya na kuteleka ku jashi jikekalako saka tukyangye kwikala na kivuluko. Jino jashi jiji na mutwe wa kuba’mba, “Nanchi Yesu Kilishitu ye Ñanyi?”

Bya Kutendeka na Muntu Ukeba Kufunda Baibolo: Mambo ka Yesu o afwijile?

●○○ PA KUBWELAKO KUTANSHI

Bwipuzho: Mambo ka Yesu o afwijile?

Kinembelo: Mat 20:28

Pa Kutendekela: Nanchi bukuzhi bwanemena ka?

●○○ PA KUBWELAKO JA BUBIJI

Bwipuzho: Nanchi bukuzhi bwanemena ka?

Kinembelo: Lo 6:23

Pa Kutendekela: Twakonsha kumwesha byepi’mba tusanta pa bukuzhi?